Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmos ir šešioliktos dienos parengti duomenis, reikalingus dizaino VPB oficialaus biuletenio maketui.

2. Du kartus per mėnesį patikrinti dizaino duomenų pakrovimą Valstybinio patentų biuro tinklalapyje ir Designview.

3. Per teisės aktuose nustatytą laiką priimti sprendimus dėl prekių ženklų ir dizaino pakeitimų įrašymo į Registrą.