Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;

2. Teikti pasiūlymus dėl informacinių komentarų elektroninių paslaugų teikimo sistemoje ar pasiūlymai dėl funkcionalumo patobulinimo;

3. Teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų proceso standartizavimo, kaip pirkimą atlieka viešųjų pirkimų komisija;

4. Atlikti ne mažiau nei 3 kokybės vadybos sistemos vidaus auditus;

5. Teikti pasiūlymus dėl pareiškėjų konsultavimo proceso tobulinimo.