Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: