Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


Pagrindinės 2022 m. užduotys

1 užduotis: Organizuoti XVIII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.1.3 priemonės „Parengti paskatų sistemą, kuri galėtų realiai paskatinti produktų ir paslaugų kūrėjus rūpintis intelektinės nuosavybės apsauga“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-01-10-01 „Sukurti ir įveiklinti IN apsaugos paskatų sistemą“ įgyvendinimą.

2 užduotis: Užtikrinti pagal XVIII Vyriausybės programos įgyvendinimo plano 5.1.4 priemonę „Suvienodinti atskiruose informacijos šaltiniuose skelbiamą bei kitą aktualią informaciją ir sukurti bendrą informavimo ir konsultavimo intelektinės nuosavybės klausimais platformą“ įkurtos platformos veikimą.

3 užduotis: Plėsti VPB teikiamų elektroninių paslaugų prieinamumą visuomenei.

4 užduotis: Tobulinti VPB vykdomos pramoninės nuosavybės objektų registravimo vieningos praktikos taikymą.

5 užduotis: Tobulinti VPB veiklos efektyvumą.