Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Dalyvauti įgyvendinant Bendros nacionalinės intelektinės nuosavybės sistemos pertvarką, bendradarbiaujant su Pasauline intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, 4.1.3 p.).

2. Koordinuoti ir užtikrinti VPB bendradarbiavimo su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Pasaulio intelektinės nuosavybės tarnyba ir Europos patentų tarnyba susitarimuose numatytų priemonių ir projektų įgyvendinimą.

3. Sutrumpinti terminą nuo ženklo paraiškos padavimo iki  prekių ženklo ekspertizės pradžios.

4. Skatinti pareiškėjų naudojimąsi VPB teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

5. Koordinuoti Patentų paraiškų padavimo ir patentų išdavimo taisyklių, įvertinant technologinius ir sisteminius pasikeitimus, peržiūros procesą.