Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. Trumpinti prekių ženklo registravimo procedūrą.

2. Koordinuoti ir užtikrinti VPB bendradarbiavimo su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT), Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) ir Europos patentų tarnyba (EPT) susitarimuose numatytų priemonių ir projektų įgyvendinimą.

3. Dalyvauti rengiant Nacionalinės pažangos programos 2030 (NPP) įgyvendinimo priemonių planą.

4. Koordinuoti Išradimų ekspertizės gairių rengimą.

5. Įdiegti PINO prioritetinių dokumentų sistemą (DAS) prekių ženklams ir dizainui Lietuvoje.