Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: