Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Organizuoti 2020 metams suplanuotų viešųjų pirkimų vykdymą. 

2. Teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų reglamentavimo tobulinimo.

3. Organizuoti savalaikį, VPB ir laimėjusiųjų viešuosius pirkimus tiekėjų, sutarčių pasirašymą.