Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. Atlikti išankstinę finansų kontrolę remiantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

2. IT strategijos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo užtikrinimas.

3. Įvertinti vidinius teisės aktus, susijusius su  Skyriaus veikla ir parengti pasiūlymus dėl jų pakeitimų.

4. Užtikrinti sklandų VPB turto naudojimo efektyvumo didinimo priemonių vykdymą.