Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Sukurti pagalbos skambučių statistikos surinkimo sistemą.

2. Perkelti e.paslaugų sistemą EPAS iš KVTC į IVPK duomenų centrą.

3. Pritaikyti e.paslaugų sistemą EPAS integravimui su naujai kuriama patentų administravimo sistema.