Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:


Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: