Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Plėsti tikslinėms auditorijoms (verslas, jaunimas, mokslo ir studijų institucijos, inovacinės agentūros) teikiamas švietimo ir konsultavimo priemones, susijusias su intelektinės nuosavybės apsauga.

2. Pateikti siūlymus VPB direktoriui dėl PNIS funkcijų VPB veiklos viešinimo bei renginių organizavimo srityje atsižvelgiant į VPB struktūrinius pokyčius.