Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. „Vieno langelio“ informacinės sklaidos apie intelektinės nuosavybės objektų apsaugą ir teisių gynimą įgyvendinimas.

2. Metodinės medžiagos apie intelektinės nuosavybės objektus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir jaunimui parengimas ir sklaida.

3. VPB vidaus komunikacijos procesų strategijos parengimas.