Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Trumpinti dizaino paraiškų dokumentų formalios ekspertizės atlikimo terminą nuo 7 d.d. iki 5 d. d.

2. Trumpinti tarptautinių prekių ženklų paraiškų dokumentų formalios ekspertizės atlikimo terminą nuo 5 d. d. iki 4 d. d.

3. Patikslinti pažymų, pranešimų ir sprendimų, atliekant formalią dizaino dokumentų ekspertizę, šablonus.