Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. Užtikrinti kokybišką elektroninių paraiškų ir prašymų teikimą.

2. Tobulinti DVS užduočių vykdymo kontrolės reguliavimą.

3. Trumpinti pranešimo apie mokesčio grąžinimą išsiuntimo terminą.

4. Tobulinti pramoninės nuosavybės objektų registravimo elektronines paslaugas.