Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pirmos ir šešioliktos dienos parengti prekių ženklų duomenis, reikalingus VPB oficialaus biuletenio maketui.

2. Po kiekvieno VPB oficialaus biuletenio paskelbimo patikrinti prekių ženklų duomenų pasikrovimą Valstybinio patentų biuro tinklalapyje esančioje prekių ženklų duomenų bazėje.

3. Per teisės aktuose nustatytą laiką priimti sprendimus dėl prekių ženklų duomenų pakeitimų įrašymo į Prekių ženklų registrą.