Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Užtikrinti prekių ženklų paieškų atlikimą ir ataskaitų perdavimą ESINT ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jų gavimo dienos.

2. Parengti VPB 2019 m. statistikos duomenis apie prekių ženklus ir dizainą pagal PINO statistikos formas iki 2020-03-01.

3. Teikti siūlymus programinės įrangos „LINRA“ funkcionalumo gerinimo prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų, dizaino, tarptautinių dizaino registracijų dalyse.

4. Stebėti prekių ženklų ir dizaino pakeitimų įrašymo registruose tvarkos ir terminų laikymąsi, teikti pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl procesų efektyvinimo.