Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Per 2020-uosius metus laikotarpį nuo paraiškos padavimo iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpinti iki 2,2 mėn.

2. Operatyviai vykdyti prekių ženklų ekspertizes pagal absoliučius reikalavimus.

3. Dalyvauti kas ketvirtį rengiamuose prekių ženklų ir dizaino ekspertizės praktikos aptarimuose, teikti per ketvirtį priimtų neigiamų sprendimų suvestines.