Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: