Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. Per 2021-uosius metus laikotarpį nuo paraiškos padavimo iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpinti iki 2 mėn.

2. Tobulinti prekių ženklų ir dizaino administravimo ir registravimo elektronines paslaugas. 

3. Užtikrinti kad prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja paraiškos trūkumų šalinimo, ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas, dalis sudarytų ne mažiau kaip 88 procentus.