Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Per 2020-uosius metus laikotarpį nuo paraiškos padavimo iki prekių ženklo ekspertizės pradžios sutrumpinti iki 2,2 mėn.

2. Iki 2020 m. lapkričio 1 d. parengti techninę užduotį, skirtą prekių ženklų ir dizaino pareiškėjų, savininkų bei jų atstovų duomenų dublių Registrų duomenų bazėse išvalymui ir vienintelio ID priskyrimui. 

3. Pateikti pasiūlymus dėl prekių ženklų ir dizaino registrų tvarkymo programinės įrangos „LINRA“ funkcionalumo gerinimo prekių ženklų, tarptautinių ženklų registracijų, dizaino registracijos srityse.

4. Užtikrinti kad prekių ženklų paraiškų, kurios nereikalauja paraiškos trūkumų šalinimo, ekspertizių, atliekamų ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas, dalis sudarytų ne mažiau kaip 85 procentus.