Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2022 m. užduotys

1 užduotis: Trumpinti laikotarpį nuo paraiškos padavimo iki prekių ženklo ekspertizės pradžios.

2 užduotis: Organizuoti prekių ženklų vieningos praktikos taikymą.

3 užduotis: Tobulinti prekių ženklų ir dizaino administravimo ir registravimo elektronines paslaugas.

4 užduotis: Tobulinti Prekių ženklų ir dizaino skyriaus darbo efektyvumą ir kokybę.