Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Organizuoti VPB valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, metinio mokymo plano parengimą ir įgyvendinimą.

2. Teikti tiesioginiam vadovui 2-3 pasiūlymus dėl VPB vidaus teisės aktų tobulinimo.

3. Dalyvauti pasirengiant personalo tvarkymo funkcijų konsolidavimui bei funkcijų paskirstymui su NBFC.