Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Operatyviai priimti sprendimus dėl patentų bei papildomos apsaugos liudijimų (PAL) galiojimo pratęsimo ir panaikinimo.

2. Laiku ir kokybiškai parengti patentus, PAL ir išrašus iš Patentų registro ir Europos patentų duomenų bazės.

3. Laiku ir kokybiškai parengti ir perduoti į VPB archyvą Išradimų skyriaus bylas.

4. Aktyviai dalyvauti naujos Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemos tobulinimo procese.