Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: