Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2022 m. užduotys

1 užduotis: Organizuoti naujos Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemos tobulinimą.

2 užduotis: Teikti pasiūlymus dėl išorinių patentų duomenų bazių patobulinimų.

3 užduotis: Tobulinti išradimų patentų išdavimo procedūros vieningos praktikos taikymą.

4 užduotis: Tobulinti Išradimų skyriaus darbo efektyvumą ir kokybę.

Vertinimo rodiklis: Pateikti ne mažiau kaip 5 ir bent 2 įgyvendinti pasiūlymai dėl Išradimų skyriaus darbo efektyvumo ir kokybės didinimo.