Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Užbaigti naujos Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemos kūrimo ir diegimo darbus.

2. Teikti pasiūlymus dėl Patentų paraiškų padavimo ir patentų išdavimo taisyklių atnaujinimo.

3. Teikti rekomendacijas dėl išradimų ekspertizės gairių sudarymo.

4. Teikti ataskaitas Europos patentų tarnybai apie sumokėtus mokesčius, panaikintus ir neįsigaliojusius Europos patentus pagal Europos patentų konvenciją pasibaigus kiekvienam ketvirčiui iki kito mėnesio pabaigos.