Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. Parengti pasiūlymus dėl naujos Patentų registro ir Europos patentų administravimo sistemos tobulinimo.

2. Testuoti ir teikti pasiūlymus dėl išorinių patentų duomenų bazių patobulinimų.

3. Parengti išradimų ekspertizės gairių dalį dėl išradimų vienumo bei apibrėžčiai keliamų reikalavimų atitikimo.

4. Parengti papildomos apsaugos paraiškų ekspertizės gairių metmenis.