Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


Pagrindinės 2022 m. užduotys

1 užduotis: Parengti Apeliacinio skyriaus 2021 metų sprendimų dėl gautų apeliacijų apžvalgą

2 užduotis: Parengti Apeliacinio skyriaus praktikos dėl gynybos priemonės (pateikti ankstesnio ženklo naudojimo įrodymus) apžvalgą

3 užduotis: Peržiūrėti patentinių patikėtinių egzamino praktines užduotis

4 užduotis: Apeliacinio skyriaus darbo efektyvumo ir (arba) kokybės tobulinimas

5 užduotis: Dalyvauti tobulinant prekių ženklų registravimo procesus.