Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


Pagrindinės 2020 m. užduotys

1. Išnagrinėti apeliacijas, protestus, prašymus dėl pramoninės nuosavybės objektų, priimant dėl jų sprendimus bei nutarimus: 20 – apeliacijų, 90 – protestų, 10 - negaliojimo/panaikinimo prašymų.

2. Atstovauti Valstybinį patentų biurą kaip instituciją teisminiuose procesuose dėl Skyriaus sprendimų, siekiant pakeistų Apeliacinio skyriaus sprendimų dalis būtų ne daugiau kaip, proc. – 15.

3. Efektyvinti Skyriaus procesus, pateikiant šalims su ginčų nagrinėjimu susijusius dokumentus elektroniniu būdu.  Numatoma dokumentų dalis, proc. – 70.