Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. Apeliacinio skyriaus procesų, susijusių su ginčų nagrinėjimu, analizė bei tobulinimas LINRA duomenų bazėje.

2. Efektyvinti skyriaus procesus, pateikiant šalims su ginčų nagrinėjimu susijusius dokumentus elektroniniu būdu.

3. Tobulinti syriaus procesus, skatinant pareiškėjus su ginčų nagrinėjimu susijusius dokumentus teikti elektoniniu būdu.