Pareigų aprašymas Spausdinti


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


Pagrindinės 2021 m. užduotys

1. Pateikti pasiūlymus dėl įstaigos personalo politikos peržiūros.

2. Parengti pasiūlymus dėl atstovavimo tvarkos.

3. Parengti ketvirtines teismų praktikos apžvalgas paskelbimui visuomenei.