Europos patentų akademijos seminaras „Išankstinė pramoninės nuosavybės diagnozė – intelektinės nuosavybės žinių kūrimas“

Pradžia

2018-06-26

Pabaiga

2018-06-27