VPB ir ESINT aptarė bendradarbiavimo planus 2020 m.

Data

2020 02 03

Įvertinimas
2
VPB-ESINT_bendri_planai.png

Valstybinis patentų biuras (VPB) 2019 m. įgyvendino 17 bendradarbiavimo su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) projektų – šiandien juos aptarėme susitikime su ESINT atstovais. Visi šie projektai skirti VPB teikiamų paslaugų efektyvinimui – elektroninių paslaugų plėtrai ir VPB vidinių IT sistemų tobulinimui bei visuomenės švietimui apie intelektinės nuosavybės apsaugą.

Džiaugiamės būdami vieni aktyviausių tarp ES nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų, įgyvendindami bendrus projektus su ESINT – 2020 m. jų turėsime net 20. Šie projektai įgyvendinami pagal ESINT strateginį planą 2025, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas pagalbai smulkiam ir vidutiniam verslui skatinant išnaudoti visas intelektinės nuosavybės apsaugos galimybes, ESINT ir nacionalinių tarnybų praktikų derinimui bei IT paslaugų tobulinimui.