Supaprastinta oficialių simbolių naudojimo prekių ženkluose ir dizaine tvarka

Data

2019 03 04

Įvertinimas
2
ipuslapi2.PNG

2019 m. vasario 28 d. priimta nauja Leidimų naudoti Lietuvos Respublikos oficialius simbolius ar juos mėgdžiojančius žymenis prekių ženkluose ir dizaine suteikimo tvarkos aprašo redakcija.

Nauja tvarka keičia iki šiol galiojusias taisykles, pagal kurias leidimus dėl oficialių simbolių naudojimo prekių ženkluose ir dizaine išduodavo teisingumo ministras.

Nauju tvarkos aprašu, visų pirma, siekiama supaprastinti ir pagreitinti leidimų gavimo procesą: leidimą naudoti oficialius simbolius nuo šiol suteiks Valstybinis patentų biuras, detalizuoti atvejai, kada leidimas nėra reikalingas, sumažintas patariamosios komisijos narių skaičius, supaprastinti leidimo išdavimo procedūriniai žingsniai, tokiu būdu sumažinant administracinę naštą pareiškėjams.

Naują tvarkos aprašą galima rasti čia.