Seimui pateiktas naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymas

Data

2018 11 07

Įvertinimas
5
FOTO.jpg

2018 m. lapkričio 6 d. Seimui pateiktas Prekių ženklų įstatymo Nr. VIII-1981 pakeitimo įstatymo projektas.

Įstatymo projektu siekiama prekių ženklų registravimo ir apsaugos sistemą padaryti prieinamesnę, efektyvesnę, pritaikyti ją prie skaitmeninės aplinkos, taip pat supaprastinti, pagreitinti ir suderinti paraiškų padavimo, prekių ženklų registravimo ir kitas procedūras. Įstatymo projektu įgyvendinama 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti.

Pagrindinės reglamentavimo naujovės:

  • Keičiama prekių ženklo sąvoka, atsisakant privalomo grafinio atvaizdavimo reikalavimo, tačiau nustatant prekių ženklo pateikimo visiems suprantama, galima užfiksuoti registruose forma kriterijų. Taip siekiama išplėsti verslo kūrybinės išraiškos laisvę kuriant naujų tipų prekių ženklus (garsinius, vaizdo, judesio ir pan.), kiek tai leidžia besivystančios technologijos.
  • Išplečiami absoliutūs ženklo neregistravimo pagrindai, jeigu registruojamame ženkle  naudojamos kilmės vietos ir geografinės nuorodos, tradicinių gaminių pavadinimai, augalų veislių pavadinimai, saugomi tarptautiniu, ES ir nacionaliniu lygiu.  
  • Numatoma galimybė registruoti ne tik kolektyvinius, bet ir sertifikavimo ženklus.
  • Detalizuojamos prekių ženklų savininkų teisės ir jų apribojimai, ypač taikant muitinės priežiūros priemones prekių, galinčių pažeisti prekių ženklų savininkų teises, tranzito atvejais.
  • Prekių ženklų registravimo procedūra iš esmės nekeičiama, išskyrus tai, kad suinteresuoti asmenys galės pateikti savo pastabas dėl pareikšto registruoti ženklo atitikimo ženklui keliamiems absoliutiems reikalavimams ir galės pateikti protestą dėl paskelbtos ženklo paraiškos, jei pareikštas registruoti ženklas galimai pažeis ankstesnes suinteresuotų asmenų teises.
  • Siekiant užtikrinti ginčų dėl prekių ženklų nagrinėjimo sistemos efektyvumą, praktikos vienodumą, mažinti teismų darbo krūvį, nustatoma privaloma ikiteisminė prekių ženklų registracijos pripažinimo negaliojančia ar registracijos panaikinimo procedūra Valstybiniame patentų biure (tokie ginčai persikels iš Vilniaus apygardos teismo į Valstybinio patentų biuro kompetenciją). Taip pat įstatymo projekte numatoma galimybė šalims ginčus dėl prekių ženklų registravimo spręsti mediacijos keliu arba savo iniciatyva susitarti taikiai.
  • Mažinama pareiškėjų ir prekių ženklų savininkų administracinė našta atliekant registracijos pratęsimą, pakeitimus Prekių ženklų registre.

Kartu  su Prekių ženklų įstatymo naujos redakcijos įstatymo projektu teikiami ir Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo pakeitimai, susiję su prekių ženklų registravimu. Šiame projekte siūloma nauja mokesčių struktūra ir dydžiai: nustatomas vienas mokestis už prekių ženklo registravimą, išskiriamas mokestis, jei registruojamas kolektyvinis ar sertifikavimo ženklas, mokestis už prekių ženklų registracijos pripažinimą negaliojančia ar panaikinimą, nustatomi mokesčių ar jų dalies grąžinimo atvejai, kurie turėtų užtikrinti  subalansuotą prekių ženklų apsaugos lygį ir šios sistemos finansavimą.