RŪTA prieš NAUJOJI RŪTA: ženklo panašumo ir naudojimo įrodinėjimo aspektai

Data

2022 01 11

Įvertinimas
0
Ruta-Naujoji-Ruta-cover.png

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „RŪTA“ protestą Nr. PNZ-835 dėl UAB „NAUJOJI RŪTA“ priklausančio prekių ženklo „NAUJOJI RŪTA“ (paraiškos Nr. 2020 0670) neregistravimo. Suinteresuotas asmuo proteste nurodė, kad ginčijamas prekių ženklas neatitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų.

Suinteresuotas asmuo proteste rėmėsi šiais prekių ženklais: „RŪTA“ (reg. Nr. 24017), „Rūta“ (reg. Nr. 24016), „Rūta ANNO 1913“ (reg. Nr. 37543), „Rūta“ (reg. Nr. 76471), registruotais 30 klasių prekėms. Užprotestuotas prekių ženklas – „NAUJOJI RŪTA“ taip pat registruotas 30 klasės prekėms.

Ankstesnio ženklo naudojimo įrodinėjimo aspektai

Ginčijamo ženklo savininkas pasinaudojo Prekių ženklų įstatymo 59 straipsnio 1 dalyje numatyta gynybos priemone pateikdamas prašymą įrodyti vieno iš ankstesnių ženklų „RŪTA“ (reg. Nr. 24017) naudojimą.

Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad proteste yra remiamasi ir kitais ženklais, tokiais kaip, „Rūta“ (reg. Nr. 24016), „Rūta ANNO 1913“ (reg. Nr. 37543),  „RŪTA“ (reg. Nr. 76471) su tuo pačiu pagrindiniu ir skiriamuoju elementu „RŪTA“, ir šie ženklai yra registruoti  analogiškoms 30 klasių prekėms.

Kaip nurodė Apeliacinis skyrius, vieno iš ankstesnių ženklų naudojimo įvertinimas šiuo atveju nebūtų reikšmingas išvadai dėl protestuojamo ženklo ir ankstesnių ženklų bei prekių palyginimo pagal pareikštą protesto pagrindą. Pagal tai vieno ženklo su tapačiais elementais naudojimo įrodymų vertinimas šiuo atveju būtų savitikslis ir perteklinis. Laikytina, kad protestas gali būti pagrįstai nagrinėjamas remiantis ankstesniais ženklais, kurių apsaugos apimtis nėra ginčijama.

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas svarbus tuo, kad jis toliau detalizuoja Apeliacinio skyriaus praktiką dėl ankstesnio ženklo naudojimo įrodinėjimo aspektų.

Lyginamųjų ženklų panašumo vertinimas

Nustatant suklaidinimo galimybės egzistavimą, prekių ženklai turi būti palyginti atliekant bendrą ženklų vizualaus, fonetinio ir semantinio panašumo įvertinimą.

Vertinant lyginamuosius ženklus Apeliacinis skyrius padarė išvadą, kad pagrindiniai ir skiriamieji šių ženklų elementai yra žodiniai elementai „Rūta“ ir „NAUJOJI RŪTA“. Kaip nurodė Apeliacinis skyrius, suinteresuoto asmens ankstesnių ženklų pagrindinis elementas „Rūta“ yra visiškai inkorporuotas į ginčo ženklą „NAUJOJI RŪTA“.  Žodis „Rūta“ yra aiškiai suvokiamas vidutinio vartotojo, nes tai yra lietuvių kalbos prasminis žodis, reiškiantis žolinio augalo pavadinimą bei moters vardą. Apeliacinis skyrius nurodė, kad šis žodis ginčo ženkle „NAUJOJI RŪTA“ yra ypač reikšmingas ir lemia šio ženklo sudaromą prasmę, kuri būtent yra sietina su daiktavardžiu „Rūta“.

Nagrinėjant šį ginčą buvo nustatyta, kad protestuojamame ženkle esantis būdvardis „naujoji“ pagal savo semantinį turinį gali būti sinonimiškai suvokiamas kaip „nauja, atsinaujinusi“, tačiau nesukuria kokios nors visiškai kitos semantikos,  prasminis akcentas išlieka tas pats ir  būtent tenka daiktavardžiui „Rūta“. Pats savaime dėl savo turimos semantikos būdvardis „naujoji“ negalėtų būti laikomas turinčiu pakankamą skiriamąjį požymį, nes, kaip minėta, reikštų kažką „naują, atsinaujinusį“.

Atsižvelgiant į sutampančius ir nesutampančius elementus, jų svarbą ženklo kompozicijoje bei ženklų suvokimo įspūdžiui, Apeliacinis skyrius padarė išvadą, kad ginčo ženklas „NAUJOJI RŪTA“ (paraiškos Nr. 2020 0670) yra panašus į suinteresuoto asmens ankstesnius ženklus „Rūta“ (reg. Nr. 24016), „Rūta ANNO 1913“ (reg. Nr. 37543), „Rūta“ (reg. Nr. 76471). Remiantis tai, Apeliacinis skyrius protestą tenkino ir neregistravo prekių ženklo „NAUJOJI RŪTA“ (paraiškos Nr. 2020 0670).

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2022 m. sausio 10 d.).