Priimta nauja Madrido protokolo įgyvendinimo taisyklių redakcija

Data

2019 02 01

Įvertinimas
0

2019 m. sausio 31 d. priimta nauja Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo taisyklių redakcija. Šiomis taisyklėmis įgyvendinamas naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymas, kuris įsigaliojo 2019 m. sausio 1 d.

Nauja Madrido sutarties įgyvendinimo taisyklių redakcija taip pat siekiama supaprastinti tarptautinių paraiškų, vėlesnio teritorinio išplėtimo prašymų ir kitų prašymų padavimo tvarką, numatytos procedūrinės nuostatos, susijusios su kolektyvinių ir sertifikavimo ženklų tarptautine registracija. Taisyklėse numatyta galimybė teikti tarptautines ženklų paraiškas elektroniniu būdu, naudojantis elektronine prieiga „Madrid eFiling“, skirta paduoti prekių ženklų tarptautines paraiškas pagal Madrido protokolą.

Nauja Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo redakcija, kaip ir naujos redakcijos Prekių ženklų įstatymu, įgyvendinama 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti.

Iliustracijos šaltinis: www.canva.com