Pranešimas dėl terminų, susijusių su mokesčių mokėjimu ir veiksmų atlikimu, sustabdymo

Data

2020 04 28

Įvertinimas
1
Mokesciu-pakeitimai-3.png

2020 m. balandžio 25 d. įsigaliojo Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymų pakeitimai. Šiais pakeitimais numatoma, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, sustabdoma minėtuose įstatymuose nustatytų mokesčių sumokėjimo ir nustatytų veiksmų atlikimo terminų eiga.

Nustatytas mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas:

  • terminams, kurie nebuvo suėję iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo ir 
  • terminams, kurie prasidėjo įsigaliojus šiam nutarimui.

Nustatytas mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas taikomas iki ribojimų, susijusių su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve atšaukimo Lietuvos Respublikoje. Sustabdymo atšaukimo data bus paskelbta atskirame Valstybinio patentų biuro pranešime.

Mokesčių sumokėjimo ir terminų eigos sustabdymas reiškia šių terminų pratęsimą tuo laikotarpiu, kuris lygus sustabdymo laikotarpiui. Veiksmai, kuriems atlikti terminai yra sustabdyti, gali būti atlikti po šių terminų atnaujinimo dar tiek dienų, kiek terminai buvo sustabdyti.

Įstatymuose nustatyti Valstybinio patentų biuro veiksmų atlikimo terminai nestabdomi.

Atkreipiame dėmesį, kad individualūs pranešimai dėl terminų sustabdymo ir jų perskaičiavimo nebus siunčiami. Pareiškėjams, pramoninės nuosavybės objektų savininkams bei kitiems suinteresuotiems asmenims lieka galioti įstatymuose numatyta pareiga atlikti veiksmus įstatymuose numatytais terminais (individualiai įvertinant įstatymų nuostatas dėl terminų eigos sustabdymo ir konkrečiu atveju taikomo termino apskaičiavimo).

Terminų sustabdymas neužkerta kelio pareiškėjams, pramoninės nuosavybės objektų savininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims atlikti reikalingus veiksmus įstatymuose nustatytais terminais, jeigu jie gali juos atlikti.

Kilus bet kokiems neaiškumams dėl terminų sustabdymo maloniai kviečiame kreiptis į Valstybinį patentų biurą el. paštu info@vpb.gov.lt arba telefonu 8 5 278 0290.