2020-02-28

Pasirūpinkite, kad nebūtų pažeidžiamos jūsų intelektinės nuosavybės teisės

Įregistravę savo prekių ženklą (arba bet kurią kitą intelektinės nuosavybės teisę (INT)), nuolatos prižiūrėkite, ar juo rinkoje nesinaudoja joks kitas asmuo.

Stebėkite rinką, atkreipdami dėmesį, ar spaudoje, prekybiniuose leidiniuose ir internete nėra įmonių, kurios naudojasi jūsų prekių ženklu be jūsų leidimo. Galbūt prekiaujama neteisėtomis jūsų gaminių kopijomis arba konkurentai naudoja ženklus, kurie yra panašūs, nors ir neidentiški jūsų prekių ženklui.

Siekiant užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą ES pasienyje ir vidaus rinkoje, jums gali padėti muitinė ir policija. Kad intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo institucijos galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, būtinas aktyvus pačių teisių turėtojų dalyvavimas. Veiksmingiausias būdas – bendradarbiavimas. Teisių turėtojų pateikta informacija padės vykdymo užtikrinimo institucijoms lengviau nustatyti prekes, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos INT, ir vėliau imtis būtinų veiksmų.

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) sukūrė IP Enforcement Portal, kad teisių turėtojai galėtų apsaugoti savo gaminius nuo klastojimo, dalydamiesi informacija apie savo gaminius ir IN teises bei kontaktiniais duomenimis su ES vykdymo užtikrinimo institucijomis.

Tam, kad muitinė galėtų imtis veiksmų ir sulaikytų prekes, kuriomis, kaip įtariama, pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės, turite pateikti muitinei prašymą imtis veiksmų. Tai galima padaryti elektroniniu būdu IP Enforcement Portal.

Priemone galima naudotis nemokamai, ji saugi ir prieinama 23 ES kalbomis.