Nesąžiningi ketinimai registruojant prekių ženklą – VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas.

Data

2020 09 22

Įvertinimas
3
džiaugsmas soc. tinklai.png

Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius, 2020 m. rugsėjo 14 d. išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „DŽIUGU“ protestą Nr. PNNZ-9 dėl AKROPOLIS GROUP, UAB prekių ženklo „DŽIAUGSMAS“ (reg. Nr.78320, paraiškos padavimo data - 2017 m. gruodžio 6 d.) registracijos pripažinimo negaliojančia dėl nesąžiningų ketinimų.  

Suinteresuotas asmuo žymenį „DŽIAUGSMAS“ savo veikloje naudoja nuo 2016 m., 2017 m.  taip pavadino atidarytą restoraną, paraišką šiam ženklui registruoti Valstybiniam patentų biurui pateikė 2018 m. birželio 3 d. Tuo tarpu ginčijamo ženklo savininkas identiškoje maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugų veikloje šio žymens iki šiol nenaudojo, tačiau siekia uždrausti šį ženklą naudoti suinteresuotam asmeniui ir yra pateikęs protestą dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia  (remdamasis tuo, kad anksčiau nei UAB „DŽIUGU“ pateikė paraišką ginčo žymens registracijai).

VPB, spręsdamas klausimą ar AKROPOLIS GROUP, UAB paraiška ginčo prekių ženklui  „DŽIAUGSMAS“ registruoti (maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugų atžvilgiu) pareikšta turint nesąžiningų ketinimų vertino ar ginčijamo ženklo savininkas žinojo arba galėjo žinoti (paduodamas paraišką ginčijamajam prekių ženklui registruoti) apie atitinkamą kitam asmeniui priklausančią subjektinę teisę (t.y. asmeniui, kuris laikytinas atitinkamo žymens tikruoju šaltiniu, nepriklausomai nuo to, yra ar nėra tą žymenį įregistravęs savo vardu).

VPB Apeliacinis skyrius sprendime nurodė, jog pareiškėjas buvo atstovaujamas profesionalaus atstovo, kas suponuoja, kad prieš paduodant paraišką buvo atlikta trečiųjų asmenų ankstesnių teisių į tapatų ar panašų žymenį patikra. Taip pat šiam verslo subjektui turėjo būti žinoma apie suinteresuotajam asmeniui priklausančią domeno www.dziaugsmas.com registraciją. VPB sprendė, kad pakankamas viešai prieinamos informacijos internetinėje erdvėje kiekis, kurioje minimas restoranas „DŽIAUGSMAS“, leidžia  daryti  išvadą, jog ginčijamo ženklo savininkas turėjo žinoti apie suinteresuoto asmens restorano veikloje naudojamą žymenį. Juolab, kad restoranas „DŽIAUGSMAS“ ne kartą buvo pripažintas prizinių vietų laimėtoju „30 geriausių restoranų“ Lietuvoje rinkimuose, minimas įvairiose internetinėse publikacijose.

VPB Apeliacinis skyrius vertino ir pareiškėjo ketinimą prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu. Nagrinėjamu atveju paraiška paduota identiškam, jau anksčiau rinkoje esančiam žodiniam prekių ženklui ir tapačioms paslaugoms (maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugų atžvilgiu) registruoti, todėl ekspertai darė prielaidą, jog ginčijamu ženklu „DŽIAUGSMAS“ siekiama suklaidinti vartotoją, sudarant klaidinančią asociaciją su suinteresuotu asmeniu bei jo restoranu „DŽIAUGSMAS“.

Apeliacinis skyrius, įvertinęs faktines ginčo aplinkybes konstatavo, kad ginčijamo ženklo savininko veiksmai paduodant paraišką prekių ženklui registruoti (maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugų atžvilgiu) ir žinant apie rinkoje jau egzistuojantį ir kito subjekto komercinėje veikloje naudojamą tapatų žymenį (net jeigu jis ir nebuvo registruotas kaip prekių ženklas) tapačioms paslaugoms žymėti, ar sužinojus apie tokią aplinkybę, negali būti laikomi veiksmais, atitinkančiais sąžiningos komercijos standartus ir, kad pareiškėjas padavė paraišką prekių ženklui registruoti turėdamas nesąžiningų ketinimų.

Šis VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas bus paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2020 m. rugsėjo 25 d.)