2023-11-23

Nauja Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu taisyklių redakcija

Informuojame, kad 2023 m. lapkričio 6 d. priimta nauja Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu taisyklių redakcija.

Be kitų pakeitimų, taisyklės papildytos 6 punktu, kuris numato, kad jeigu asmenį atstovauja įgaliotas Lietuvos Respublikos patentinis patikėtinis, į asmenų, pripažintų advokatais, sąrašą įrašytas advokatas, arba į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą įtrauktas advokato padėjėjas, paduoti paraiškas, prašymus ir atlikti kitus veiksmus jis turi tik elektroniniu būdu naudojantis sistema, išskyrus atvejus, kai dėl sistemos sutrikimų ar kitų objektyvių aplinkybių naudojimasis elektronine sistema nėra įmanomas. Nesant tokių aplinkybių, ne per sistemą šiame punkte nurodytų asmenų pateiktos paraiškos ir prašymai gali būti nepriimami.

Atitinkamai 2023 m. lapkričio 6 d. buvo priimti ir kitų susijusių taisyklių pakeitimai:

Visi minėti taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2023 m. lapkričio 7 d.