Kviečiame dalyvauti Europos Komisijos konsultacijose ir išreikšti savo nuomonę

Data

2021 06 28

Įvertinimas
2
EK-kviecia.png

Europos Komisija paskelbė viešąsias konsultacijas dėl ne žemės ūkio geografinių nuorodų ir dizaino.

Ne žemės ūkio geografinės nuorodos:

Europos Komisijos rengiamos konsultacijos dėl Europos Sąjungos (ES) masto sistemos, skirtos ne žemės ūkio produktų (pvz., amatininkų dirbinių ir pramoninių prekių) geografinėms nuorodoms (GN) apsaugoti.

Konsultacijų tikslas – atlikti išsamų galimų sąnaudų ir naudos poveikio vertinimą ir įvertinti galimybes sukurti efektyvią ir skaidrią ES GN apsaugos sistemą taikomą ne žemės ūkio produktams.

Kviečiami dalyvauti: piliečiai, organizacijos, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos.

Konsultacijų pagalba siekiama surinkti nuomones apie:

  • pagrindines identifikuotas problemas, kurias reikėtų spręsti atliekant vertinimą;
  • nustatyti, kokios politikos priemonės galėtų būti taikomos norint šias problemas spręsti;
  • įvertinti galimą skirtingų politikos priemonių poveikį.

Kviečiame aktyviai dalyvauti konsultacijoje ir pareikšti savo nuomonę iki liepos 22 d. čia: EU-wide protection of geographical indications for non-agricultural products (europa.eu).

Dizainas:

Šiomis konsultacijomis siekiama papildyti jau atliktas viešas konsultacijas dėl dizaino apsaugos ir surinkti subjektų, kuriems aktuali dizaino apsauga Europoje, nuomonę tam tikrais klausimais.

Nors ES teisės aktai dėl dizaino apsaugos veikia tinkamai, tačiau yra trūkumų susijusių su:

  • nepakankamu tam tikrų pagrindinių dizaino apsaugos elementų (turinio, teisių taikymo srities, apribojimų ir ryšio su autorių teisėmis) aiškumu ir tvirtumu;
  • iš dalies pasenusiomis arba pernelyg sudėtingomis procedūromis;
  • netinkamu mokesčių dydžiu ir mokesčių struktūra;
  • procedūrinių taisyklių nuoseklumo stoka;
  • labai suskaidyta atsarginių dalių vidaus rinka.

Konsultacijų tikslas - surinkti papildomą visų subjektų, kuriems aktuali dizaino apsauga Europoje, nuomonę pasirinktais klausimais ir dėl esamų galimybių bei jų pasekmių reformai, kurios nebuvo konkrečiai aptartos anksčiau.

Kviečiami dalyviai: konsultacijų klausimynas skirtas platesnei visuomenei, tačiau atsakant į tam tikrus klausimus reikės teisinių žinių ir atitinkamos srities patirties.

Kviečiame aktyviai dalyvauti konsultacijoje ir pareikšti savo nuomonę iki liepos 22 d. čia: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Review-of-the-Designs-Directive/public-consultation_en.