„Green Genius“ ir „Genius“ – panašumo klausimas: Apeliacinio skyriaus sprendimas

Data

2021 06 16

Įvertinimas
2
greengenius-genius.png

Valstybinio patentų biuro (VPB) Apeliacinis skyrius 2021 m. birželio 4 d. rašytinio proceso tvarka priėmė sprendimą Nr. 2Ap-2155 dėl suinteresuoto asmens ENI S.p.A. (Italija, IT) protestą Nr. PNZ-824 neregistruoti UAB „Green Genius Lithuania“ (Lietuva, LT) prekių ženklo „GREEN GENIUS“, paraiškos Nr. 2020 0047. Pažymėtina, kad suinteresuotas asmuo yra ankstesniojo Europos Sąjungos ženklo „Genius“ (reg. Nr. 015200587) savininkas.

Ankstesniojo ženklo atstovai savo protestą grindė lyginamųjų prekių ženklų panašumu, taip pat ankstesniu Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) sprendimu, kuomet padavus analogišką paraišką registruoti kaip Europos Sąjungos ženklą, ESINT patenkino tuo pačiu prekių ženklu grindžiamo suinteresuotojo asmens protestą, motyvuodamas tuo, kad lyginamieji ženklai yra panašūs. ESINT be kita ko konstatavo, jog panašios yra jais žymimos prekės ir paslaugos, pavyzdžiui, 9 klasės prekės „saulės baterijų plokštės (elektros gamybai); saulės baterijos“ yra panašios į suinteresuoto asmens prekių ženklu žymimas 42 klasės paslaugas „konsultacijos energetikos klausimais“, nes jų vartotojai ir tiekėjai paprastai sutampa. Pažymėtina, jog pareiškėjui praleidus terminą paaiškinimams pateikti, šis protestas buvo nagrinėjamas neįvertinus pareiškėjo pozicijos.

Įdomu tai, kad ginčą nagrinėję VPB ekspertai priėmė priešingą sprendimą nei ESINT. Reikšmingi šiuo atveju buvo protestuojamo ženklo atstovų pateikti argumentai, motyvuotai paaiškinantys, jog nacionalinė protestuojamo prekių ženklo paraiška yra pateikta skirtingoms prekėms ir paslaugoms, ir vargu ar konsultacijų, audito, patarimų ir patikros paslaugos (42 klasė) gali būti savo pobūdžiu lyginamos su „elektros generatoriais“ (7 klasė) ir „saulės baterijomis“ (9 klasė).

Galiausiai vertinant ginčijamo ir ankstesnio ženklų panašumą, Kolegija konstatavo, jog protestuojamas ženklas savyje talpina daugiau įvairių elementų, padedančių individualizuoti ženklą, kas vartotojams suteikia skirtingą žymenų bendrą regimąjį įspūdį, taigi nagrinėjamu atveju vien tik dalies žodinių elementų panašumai nelaikytini pakankamais pripažinti ženklus vizualiai panašiais.

Nagrinėjamas ginčas parodė, koks reikšmingas yra profesionalus atstovavimas. Dažnu atveju, motyvuoti ir išsamūs argumentai, pareiškėjams sudaro tinkamas sąlygas apginti savo interesus.

Šis VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas bus paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2021 m. birželio 25 d.).