„Gifted“: ginčas tarp Lietuvos universitetų

Data

2022 06 10

Įvertinimas
0
Elegant-navy-blue-job-cover.jpg

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Kauno technologijos universiteto protestą Nr. PNZ-901 dėl pareiškėjo Vytauto Didžiojo universiteto prekių ženklo „gifted Tarptautinė Lietuvos-Izraelio ugdymo programa“ neregistravimo.

Suinteresuotas asmuo protestą grindė Prekių ženklų įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuris nustato, kad ženklas neregistruojamas, jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės; tikimybė suklaidinti apima tikimybę sieti su ankstesniu ženklu.

Suinteresuotas asmuo protestą grindė jam priklausančiomis prekių ženklų registracijomis:

  • ktu 1922 gifted“ (reg. Nr. 83333), ženklas registruotas 41 klasės paslaugoms.
  • „KTU GIFTed talentų ugdymo programa“ (reg. Nr. 80883), ženklas registruotas 41 klasės paslaugoms.

Ginčijamas prekių ženklas – „gifted Tarptautinė Lietuvos-Izraelio ugdymo programa“ (paraiška Nr. 2020 2125), ženklas registruotas 41 klasės nurodytoms paslaugoms.

Ženkluose esančio gifted elemento vertinimas

Apeliacinis skyrius pažymi, kad vertinant lyginamų ženklų bendrą suvokimo įspūdį, kurį formuoja ženklų pagrindiniai ir skiriamieji elementai,  nustatė, kad ankstesniuose suinteresuoto asmens ženkluose pagal išpildymo pobūdį ir vietą ženklo kompozicijoje šį įspūdį formuoja elementai „ktu“ ir „gifted“ (reg. Nr. 83333) bei „KTU“ ir „GIFTed“ (reg. Nr. 80883), vėlesniame ženkle – „gifted“.

Apeliacinis skyrius nurodo, kad žodis „gifted“ vertinamas kaip aprašomojo pobūdžio informaciją teikiantis ženklo elementas, be kita ko, tokia žodžio reikšmė pateiktina ir žodynuose: gifted – gabus, talentingas. VPB kolegija konstatavo, kad šis elementas yra silpno skiriamojo požymio atitinkamų registruojamų paslaugų atžvilgiu, todėl vien šio žodinio elemento sutapimas automatiškai negalėtų lemti ženklų panašumo.  Tokia išvada būtų paremta ir susiformavusia Bendrąja praktika, pagal kurią vien tik silpno/neturinčio skiriamojo požymio elemento sutapimas negalėtų būti pagrindu pripažinti lyginamus ženklus panašiais.

Apeliacinis skyrius pažymi, kad, vertinant ženklų bendrą suvokimo įspūdį, būtina pažymėti reikšmingą ženklų palyginimo kontekste aplinkybę, kad sutampantis elementas „gifted“ lyginamuosiuose ženkluose yra išpildytas visiškai skirtinga stilistika.

Kitų ženkluose esančių elementų vertinimas

Vertinant kitus žodinius elementus, esančius ženkluose, matyti, kad suinteresuoto asmens žodiniame ženkle ir ginčo ženkle sutampa žodiniai elementai „ugdymo programa“, tačiau akivaizdu, kad šis elementas registruojamų paslaugų atžvilgiu neturi jokio skiriamojo požymio, nes apibrėžia paslaugos (mokymo, ugdymo) teikimo būdą (programą).

Kiti elementai, būtent suinteresuoto asmens abiejuose ženkluose esanti santrumpa „ktu/KTU“, visuotinai žinoma jos reikšmė – Kauno technologijos universitetas; ginčo ženkle „Lietuvos-Izraelio“ ženklų panašumo palyginimo aspektais (vizualiu, fonetiniu, semantiniu) turi papildomos reikšmės formuojant skirtingą lyginamų ženklų bendrą suvokimo įspūdį.

Apeliacinio skyriaus išvada

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, vien žodinio elemento „gifted“ buvimas ženkluose, atsižvelgiant į šio elemento skiriamojo požymio laipsnį, vizualiai skirtingą stilistinį išpildymą, taip pat ženkluose esančius kitus papildomus žodinius elementus, konstatuotina, kad ženklų panašumas nėra pakankamas, kad suklaidintų visuomenę.

Apeliacinis skyrius, įvertinęs visas aplinkybes, konstatavo, kad protestuojamas ženklas „gifted Tarptautinė Lietuvos-Izraelio ugdymo programa“ (paraiškos Nr. 2020 2125) nėra panašus į suinteresuoto asmens ženklus „ktu 1922 gifted“ (reg. Nr. 83333), „KTU GIFTed talentų ugdymo programa“ (reg. Nr. 80883).

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2022 m. birželio 10 d.).