ESINT paskelbė apibendrintą praktiką dėl naujų rūšių prekių ženklų pateikimo

Data

2020 04 15

Įvertinimas
1
Vizualas_2020-04-15.png

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba paskelbė ESINT ir nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų parengtą Bendrąjį pranešimą dėl naujų rūšių prekių ženklų pateikimo.

Įgyvendintoje prekių ženklų teisės reformoje vienas iš pagrindinių pokyčių perkėlus naująsias teisėkūros priemones į nacionalinę teisę – reikalavimo pateikti grafinį vaizdą išbraukimas iš ES ir nacionalinio prekių ženklo apibrėžties. Panaikinus šį reikalavimą, atsirado galimybė priimti naujų rūšių prekių ženklus, pateikiamus formatais, kurių nacionalinės ir regioninės sistemos anksčiau nepripažino. 

Bendrajame pranešime pateikiama struktūrinė informacija apie ženklų rūšis, jų apibrėžtis ir pateikimo būdus kiekvienos nacionalinės tarnybos atžvilgiu. 

Čia galite rasti visus pranešimus dėl praktikos ES derinimo prekių ženklų ir dizaino srityse: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/praktikos-derinimas-es.