ESINT ir EPT atliko tyrimą, nagrinėjantį ryšį tarp intelektinės nuosavybės naudojimo ir augimo galimybes Europos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms

Data

2020 11 18

Įvertinimas
1
EUIPO-EPT-tyrimas.png

2019 m. Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnyba (EUIPO) ir Europos Patentų Tarnyba (EPO) atliko jungtinį tyrimą „Sparčiai augančios įmonės ir intelektinės nuosavybės teisės“ (High growth firms and Intellectual property rights, 2019), nagrinėjantį ryšį tarp intelektinės nuosavybės (IN) naudojimo ir augimo galimybes Europos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms (MVĮ). MVĮ sudaro net 99 proc. ES verslo ir sugeneruoja 57% ES bendro vidaus produkto (BVP).

Ši studija konstatuoja, jog MVĮ, teikiančios paraiškas patentams, registruojančios prekės ženklus ar dizainą, turi ženkliai didesnes galimybes augti nei MVĮ, kurios to nedaro.

Štai keletas įdomesnių faktų:

  • MVĮ, turinčios IN teisių, turi didesnę galimybę augti nei tokių teisių neturinčios MVĮ. MVĮ, turinti bent vieną IN teisę, turi 21% didesnę tikimybę augti ir 10% didesnę tikimybę tapti sparčiai augančia įmone.
  • Spartesnę tikimybę augti turi MVĮ, turinčioms Europos mastu galiojančių IN teisių, t.y. Europos teritorijoje galiojančių patentų ar prekių ženklų. Bent viena turima IN teisė net 26% didina tikimybę augti, o 17%  - tapti sparčiai augančia įmone.
  • MVĮ, pateikusiai Europos patento paraišką, prognozuojama tikimybe augti sparčiau. High-tech industrijoje, MVĮ, pateikusios bent vieną Europos patento paraišką, yra 110% labiau linkusios patirti vėlesnį didelio augimo šuolį. Įdomu tai, kad mažų technologijų pramonės šakose MVĮ, pateikusios bent vieną Europos patento paraišką, yra 172% labiau linkusios patirti paskesnį augimo periodą.
  • Į vartotoją orientuotai MVĮ, įregistravusiai prekės ženklą, tapti sparčiai augančia įmone tikimybė didėja. Ilgalaikio vartojimo pramonės šakose, tokiose kaip kosmetika ir farmacija, net 62% didesnė tikimybė, kad MVĮ augs, jei ji įregistruos Europos prekės ženklą. Pramonės šakose, tokiose kaip plataus vartojimo elektronika ir juvelyriniai dirbiniai, 18% didesnė MVĮ tikimybė patirti didelį augimą, jei ji įregistruotų nacionalinį prekės ženklą.
  • MVĮ, turinčios įvairių IN teisių rinkinį, augs sparčiau, palyginti su MVĮ, kurios turi tik vienos rūšies IN apsauga. Pavyzdžiui, MVĮ, turinti patentų, registruotų dizainų ir prekių ženklų paketą, turi 33% didesnę tikimybę augti.

Todėl EPO ir EUIPO bendroje ataskaitoje pabrėžiama, kad sparčiai augančios MVĮ itin aktyviai naudojasi turimomis IN teisėmis. Taip pat įžvelgiama, kad ateityje būsimi investuotojai pagal įmonės turimas IN teises, numatys potencialą sparčiai augti turinčias įmones.

Tyrimas taip pat akcentuoja, kad „MVĮ galimybės efektyviai išnaudoti savo IN teises taip skatinant didesnį augimą, labai priklauso nuo jos IN valdymo kokybės ir IN strategijos. Kitaip tariant, sėkmė taip pat kritiškai priklauso nuo MVĮ sugebėjimo sukurti atitinkamą IN teisių derinį tinkamose teritorijose ir aktyvaus šių teisių naudojimo“. 

Įdomu tai, kad nors IN teises turinčiai įmonei galima numatyti spartų augimą, ankstesni tyrimai rodo, kad lyginant su didelėmis įmonėmis, MVĮ turi net dešimt kartų mažiau registruotų Europos patentų, ES prekių ženklų ar dizainų. Tai rodo, jog MVĮ vis dar yra galimybių pagerinti savo IN apsaugą, kas ženkliai didintų tikimybę pasiekti greitą augimą.

Visą tyrimą galite rasti čia.