Europos Komisija paskelbė tyrimą „Intelektinės nuosavybės įtaka pramoninio 3D spausdinimo plėtrai“

Data

2020 05 22

Įvertinimas
1
Research-01.png

3D spausdinimo technologija naujai produkcijai sukurti, per pastaruosius dešimtmečius, įgavo pagreitį, padidėjo ir tokiu būdu pagamintų produktų pritaikymas gamybos pramonėje, tad kyla klausimų dėl intelektinės nuosavybės (IN) teisių šioje pramonėje srityje. Gamyba naudojant 3D spausdinimą gali ženkliai sumažinti gamybos sąnaudas, taip pat leisti paprasčiau platinti nekvalifikuotą produkciją. Tačiau šie pranašumai padeda ir potencialiems produkcijos klastotojams. IN 3D spausdinimo amžiuje yra itin svarbi, kai trečiosios šalys gali lengviau kopijuoti kitų asmenų sukurtus dizainus.

ES komisijos užsakymu parengtos studijos tikslas - išanalizuoti pramoninio 3D spausdinimo plėtros IN įtaką ir išsiaiškinti, kaip dabartinė IN sistema apsaugo IN teisių turėtojus. Studija pateikia galimus iššūkiu, taip pat svarbias įžvalgas, kurios leistų didinti šio gamybos sektoriaus konkurencingumą Europoje.

Tyrimas pateikia štai tokias išvadas:

  • Trūksta aiškumo dėl CAD failo (kompiuterinis 3D modelis) apsaugos pagal dabartinį IN režimą, t.y. kas turi būti saugoma. Tyrime rekomenduojama atskirti CAD failą kaip tokį (techninis matmuo) nuo skaitmeninio modelio, kurį apima CAD failas (projektavimo matmuo). Pavyzdžiui, pagal ES Dizaino įstatymus, CAD failas kaip toks, nėra apsaugotas, o skaitmeniniam modeliui gali būti taikoma dizaino apsauga.
  • Svarbus šioje srityje ir pačių dizainerių vaidmuo, jų turimos žinios. Studija rekomenduoja gilinti žinias ir svarstyti apie dizaino apsaugos galimybę juos registruojant.
  • Išimtys ir apribojimai. Tyrime, daug dėmesio skiriama privataus naudojimo išimčiai. Nagrinėjamos trys situacijos (spausdinimas namuose, spausdinimas biure ir dalijimasis CAD failu) ir ar tokiose situacijose gali būti taikoma privataus naudojimo išimtis. Pvz., pagal patentų įstatymus 3D spausdinimui namuose gali būti taikoma privataus ir nekomercinio naudojimo išimtis. Tačiau gali kilti klausimų dėl asmens, kuris užsiima „namų spausdinimu“ ir reguliariai jį naudoja, pavyzdžiui, kaip savo profesinės veiklos dalį. 3D spausdinimas apima kelias IN teises ir išimčių naudojimas kiekvienu konkrečiu atveju gali būti neaiškus ir sudėtingas. Todėl rekomenduojama šiomis išimtimis naudotis nepagrįstai nepažeidžiant įprasto dizaino naudojimo.
  • Privačiam ir komerciniam naudojimui taikoma išimtis turėtų būti ribojama ir įmonės turėtų licencijuoti CAD failus. Taip pat siūloma, kad IN teisės turėtų apimti nekomercinius pažeidimus, kurie gali padaryti didelę komercinę žalą IN savininkams.
  • Kalbant apie pažeidimus ir teisių gynimą, tyrime vėlgi nagrinėjamos trys situacijos, būtent CAD failo projektavimas, dalijimasis juo ir spausdinimas. Atskirai nagrinėjama kiekviena IN teisė ir ar konkretūs veiksmai laikytini pažeidimu. Pažeidimai šioje srityje dar nepasiekė tokio masto, jog dėl pažeistų teisių būtų kreipiamasi į teismus, tuo pat metu augantis dalijimasis CAD failais 3D spausdinimo platformose gali sukelti didelę komercinę žalą. Ir čia turimi minty prekių ženklai, kai IN teisės jau gali nebeužtikrinti deramos apsaugos, jei toks dalijimasis CAD failais yra laikomas nekomercine veikla. Todėl įstatymų leidėjams rekomenduojama stebėti pažeidimus, atsirandančius 3D spausdinimo srityje, ypač prekių ženklo kontekste.

Plačiau su tyrimu galite susipažinti šiame puslapyje.