Brexit įtaka ES prekių ženklams ir registruotajam Bendrijos dizainui. Pokyčiai nuo 2021 m. sausio 1 d.

Data

2020 10 22

Įvertinimas
1
Veliavos-melynam-fone.png

Pagal Susitarimą dėl Jungtinės Karalystės (JK) pasitraukimo iš ES (Withdrawal Agreement), pereinamasis laikotarpis tęsiasi iki 2020 m. gruodžio 31 d., kuriam pasibaigus keisis ES prekių ženklų ir registruotojo Bendrijos dizano apsauga pagal Susitarime numatytas sąlygas.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui – nuo 2021 m. sausio 1 d., naujai įregistruojamų ES prekių ženklų ir registruotųjų Bendrijos dizainų teritorinė apsauga apsiribos likusių 27 ES valstybių narių teritorija. Tačiau šiuo metu galiojantys ES prekių ženklai ir registruotieji Bendrijos dizainai bus automatiškai ir nemokamai pakeisti į nacionalinius JK dizainus ir prekių ženklus bei patalpinti atitinkamuose JK registruose: JK prekių ženklų registras ir JK registruotojo dizaino registras. Jūsų ženklai ir dizainai išsaugos ankstesnes paraiškų ir registracijos datas, taip pat kaip ir prioriteto datas.

Jei esate ar iki 2021 m. sausio 1 d. būsite pateikę paraišką ESINT prekių ženklui ar dizainui registruoti, per 9 mėn. nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos (iki 2021 m. rugsėjo 30 d. imtinai) galėsite pateikti paraišką įregistruoti nacionalinį prekių ženklą JK. Tokia pati procedūra bus taikoma ir iki pereinamojo laikotarpio pabaigos pateiktoms Bendrijos dizaino paraiškoms: tokie pareiškėjai turės galimybę per 9 mėn. pateikti JK dizaino paraišką registracijai ir išsaugoti pirminę dizaino registracijos paraiškos datą.

Papildomai, neregistruotųjų Bendrijos dizainų, kurie buvo sukurti ir paviešinti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, t.y. iki 2020 m. gruodžio 31 d., apsauga JK bus automatiškai pratęsta nuo 2021 m. sausio 1 d. ir bus saugomi likusius 3 metus.

Daugiau informacijos rasite ESINT tinklapyje ir JK Intelektinės nuosavybės tarnybos gairėse.