Bendroji praktika dėl erdvinių (trimatės formos) ženklų, turinčių žodinių ir (arba) vaizdinių elementų, skiriamojo požymio vertinimo, kai pati trimatė forma neturi skiriamojo požymio

Data

2020 06 01

Įvertinimas
1
bp-del-erdviniu-pz-2.png

Erdviniuose ženkluose, kaip ir visuose prekių ženkluose, turėtų būti žymuo, kuriuo remiantis būtų galima atskirti vienos įmonės prekes nuo kitų įmonių prekių, be to, juos turi būti įmanoma registre pateikti tokiu būdu, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos objektą.

Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo intelektinės nuosavybės tarnybos toliau bendradarbiauja pagal Konvergencijos programą. Siekdamos nustatyti minimalią erdvinių ženklų skiriamojo požymio vertinimo ribą, jos sutarė dėl bendrosios praktikos, susijusios su erdvinių (trimatės formos) ženklų, turinčių žodinių ir (arba) vaizdinių elementų skiriamojo požymio vertinimo, kai pati trimatė forma neturi skiriamojo požymio.

Tai yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, skirtas valstybių narių intelektinės nuosavybės tarnyboms, naudotojų asociacijoms, pareiškėjams ir jų atstovams. Šios bendrosios praktikos principai bus visuotinai taikomi, be to, jais siekiama paaiškinti daugumą praktikoje kylančių situacijų.

Erdviniai ženklai – tai prekių ženklai, kuriuos sudaro trimatės formos arba kurie apima trimates formas, įskaitant talpyklas, pakuotę, patį gaminį ar jo išvaizdą.

Erdviniai ženklai paprastai skirstomi į tris kategorijas:

  • trimatės formos, nesusijusios su pačiomis prekėmis ir paslaugomis;
  • trimatės formos, kurios yra pačių prekių ar jų dalies formos;
  • pakuočių arba talpyklų trimatės formos.

Trimatės formos, kurios nėra susijusios su pačiomis prekėmis ar paslaugomis, paprastai turi skiriamąjį požymį. Tačiau gali būti sudėtinga priimti sprendimą dėl skiriamojo požymio tuo atveju, kai šios formos yra pačių prekių formos arba jų pakuočių ar talpyklų formos.

Dėl nevienodo skiriamojo požymio vertinimo kyla rizika, kad nepakankamą skiriamąjį požymį turinčios formos tam tikrose jurisdikcijose bus monopolizuotos, todėl, atsižvelgiant į vieningą ES rinkos pobūdį, galėtų kilti problemų visoje bendroje ekonominėje erdvėje ir galiausiai sumažėtų vartotojams siūlomų prekių asortimentas ir susilpnėtų konkurencija prekybos srityje.

Bendrasis pranešimas įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d., tačiau visus suinteresuotus asmenis kviečiame jau dabar susipažinti su apibendrintais kriterijais ir įvertinti suformuotų principų bei rekomendacijų taikymą savo praktikoje.