Bendroji praktika dėl dizainų atskleidimo internete vertinimo kriterijų

Data

2020 04 21

Įvertinimas
0
Vizualas_2020-04-21.png

Viena pagrindinių dizaino apsaugos sąlygų – jo naujumas, t.y. neatskleidimas visuomenei iki paraiškos padavimo ar prioriteto datos. Dėl intensyvėjančios elektroninės prekybos ir didėjančio internetu vykdomų prekybos operacijų skaičiaus dizainai vis dažniau atskleidžiami būtent elektroninėje erdvėje. Praktikoje vertinant ir nustatant dizaino atskleidimo internete faktą susiduriama su tokiais klausimais kaip:

  • Galimi dizaino atskleidimo internete šaltiniai;
  • Įrodymų, naudojamų įrodant atskleidimą internete, rūšys;
  • Įvairios atskleidimo datos nustatymo priemonės;
  • Dizainų prieinamumo internete išimtys.

Europos prekių ženklų ir dizaino tinklo intelektinės nuosavybės tarnybos, tęsdamos bendradarbiavimą įgyvendinant konvergencijos (praktikos derinimo) projektus, apibendrino bendrus dizaino atskleidimo internete vertinimo kriterijus ir pateikė su tuo susijusias rekomendacijas.

Apibendrinta praktika naudinga tiek institucijoms bei teisininkams, sprendžiantiems klausimus dėl dizaino atskleidimo fakto, tiek ir dizaineriams ar kitiems teisių turėtojams, atskleidžiantiems savo dizainus internete arba siekiantiems įrodyti tokio atskleidimo faktą.

Bendrasis pranešimas įsigalios nuo 2020 m. liepos 1 d., tačiau visus suinteresuotus asmenis kviečiame jau dabar susipažinti su apibendrintais kriterijais ir įvertinti suformuotų principų bei rekomendacijų taikymą savo praktikoje.