Bendrasis pranešimas. PREKIŲ ŽENKLO NAUDOJIMAS KITA FORMA NEI JIS YRA ĮREGISTRUOTAS

Data

2020 10 15

Įvertinimas
0
Vizualas-pz-kita-forma.png

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba paskelbė ESINT ir nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų parengtą Bendrąjį pranešimą dėl prekių ženklų naudojimo kita forma, nei jis yra įregistruotas.

Šis dokumentas nustato bendruosius vertinimo principus, taikytinus tais atvejais, kai prekių ženklas naudojamas tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruoto ženklo, ir dėl to pakinta jo skiriamasis požymis, ir pateikia su tuo susijusias rekomendacijas.

Nors skiriamojo požymio pakeitimai visada bus vertinami kiekvienu konkrečiu atveju, principais remiamasi kaip rekomendacijomis, kad įvairioms valstybių narių intelektinės nuosavybės tarnyboms vertinant ženklų naudojimą tokia forma, kuri skiriasi nuo įregistruoto ženklo, būtų lengviau pasiekti panašų ir prognozuojamą rezultatą. 

Dokumentas bendrosios praktikos principus pateikia iliustruotais pavyzdžiais.

Bendroji praktika įsigalioja paskelbimo dieną, t.y. 2020-10-15 ir bus taikoma procedūroms, kurios yra prasidėjusios, tačiau dar nepasibaigusios įsigaliojimo datai.

Čia galite rasti visus pranešimus dėl praktikos ES derinimo prekių ženklų ir dizaino srityse: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/praktikos-derinimas-es.