BENDRASIS PRANEŠIMAS. Naujų tipų ženklai. Formalių reikalavimų ir atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindų nagrinėjimas

Data

2021 04 14

Įvertinimas
0
CP11-vizualas.png

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) paskelbė ESINT ir nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų (INT) parengtą Bendrąjį pranešimą dėl naujų tipų prekių ženklų būtent garsinių, judesio, multimedijos ir holograminių ženklų, formalių reikalavimų ir atsisakymo registruoti ir (arba) negaliojimo pagrindų nagrinėjimo bei jų pateikimo būdų.

Šios bendrosios praktikos taikymo sritis – naujų tipų prekių ženklų formalių reikalavimų ir atsisakymo registruoti ir (arba) pripažinimo negaliojančiais pagrindų nagrinėjimas, atsižvelgiant į grafinio pateikimo reikalavimo panaikinimą 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/2436 valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (toliau – ESPŽD).

Bendrosios praktikos A ir B dalyse (dėl formalių reikalavimų ir absoliučių atsisakymo registruoti arba negaliojimo pagrindų) nagrinėjami šie klausimai:

  • sprendimo Sieckmann kriterijų taikymas naujų tipų prekių ženklams;
  • ženklo tipo ir aprašymo neatitikimai;
  • prašymų suteikti prioritetą nagrinėjimas, kai bent vienas iš ženklų yra naujo tipo ženklas;
  • būdingi naujų tipų ženklų skiriamieji požymiai;
  • naujų tipų prekių ženklų aprašomasis pobūdis;
  • savybės, kurias nulemia pačių prekių rūšis, arba būtinos techniniam rezultatui gauti, arba suteikiančios prekėms esminę vertę.

Bendrosios praktikos C dalyje (dėl santykinių atsisakymo registruoti ar negaliojimo pagrindų) ypatingas dėmesys skiriamas:

  • naujų tipų prekių ženklų tarpusavio palyginimui,
  • kitų tipų prekių ženklų ir naujų tipų prekių ženklų palyginimui.

Bendroji praktika Lietuvoje įsigalios 2021 m. birželio 1 d.

Čia taip pat galite rasti visus pranešimus dėl praktikos ES derinimo prekių ženklų ir dizaino srityse: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/praktikos-derinimas-es.