BENDRASIS PRANEŠIMAS. Įrodymai prekių ženklų apeliacinėse procedūrose. Įrodymų teikimo būdai, struktūra, pateikimas ir konfidencialių įrodymų tvarkymas

Data

2021 03 31

Įvertinimas
0
CP12-vizualas.png

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) paskelbė ESINT ir nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų (INT) parengtą Bendrąjį pranešimą dėl įrodymų prekių ženklų apeliacinėse procedūrose.

Šis dokumentas siekia nustatyti bendruosius principus, taikytinus įrodymams su prekių ženklais susijusiose apeliacinėse procedūrose, visų pirma dėl jų rūšies, priemonių, šaltinių ir atitinkamų datų nustatymo, jų struktūros ir pateikimo, taip pat dėl konfidencialių įrodymų tvarkymo.

Lyginant su anksčiau skelbtomis praktikomis, šioms bus taikomas pasirinktinis įgyvendinimas. Nacionalinės INT gali pasirinkti įgyvendinti arba visą bendrąją praktiką/bendrąsias rekomendacijas (bendras įgyvendinimas), arba konkrečius skyrius ar poskyrius (pasirinktinis įgyvendinimas), taip sušvelninant teisinius suvaržymus, trukdančius kai kurioms INT įgyvendinti bendrąją praktiką/bendrąsias rekomendacijas.

Bendroji praktika Lietuvoje įsigalios 2021 m. birželio 30 d., nustatant rekomendacijų taikymą šiose srityse:

  • įrodymų rūšys ir jų priimtinumas apeliacinės procedūros etape;
  • įrodinėjimo priemonės ir įrodymų šaltiniai, įskaitant jų tikrumą, teisingumą ir patikimumą;
  • atitinkamos įrodymų datos nustatymas;
  • įrodymų konfidencialumas.

Čia galite rasti visus pranešimus dėl praktikos ES derinimo prekių ženklų ir dizaino srityse: https://vpb.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prekiu-zenklai/praktikos-derinimas-es.