Ar intelektinė nuosavybė tebėra svarbi pandemijos atveju?

Data

2020 04 26

Įvertinimas
3
2020-04-25-IPday-Poster.png

Sekmadienį, balandžio 26 d., pasaulis mini intelektinės nuosavybės dieną. Įprastai sakytume – švenčia, tačiau šiandien šis žodis skamba nesąžiningai, ypač verslo, susiduriančio su išlikimo ir transformacijos iššūkiais, atžvilgiu, kadangi šiandien visų mūsų prioritetas - apsaugoti sveikatą ir išsaugoti esamus verslus.

Įprastinė mūsų žinutė tokia proga būdavo kvietimas kurti ir apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, juolab kad šiemet intelektinės nuosavybės diena skirta kitai aktualiai temai - žaliosioms technologijoms, kovojančioms su klimato kaitos sukuriamomis problemomis.

Tačiau šiandien mes visų pirma norime pasidžiaugti tuo, kaip įvairūs sektoriai suvienija jėgas ir pajungia bendrus technologinius ir kūrybinius resursus kovai su virusu: gamybos įmonės atskleidžia savo technologijas farmacijos preparatų ir medicinos prietaisų gamybai, dizaineriai kuria aprangą ir apsaugos priemones gydymo įstaigoms, autorių teisių turėtojai atveria kūrinius naudojimui ir peržiūrai neatlygintinai. 

Ši situacija nauja mums visiems ir turime rasti būdų prisitaikyti. Suprasdamas verslo situaciją, Valstybinis patentų biuras inicijavo teisės aktų, reglamentuojančių pramoninės nuosavybės apsaugą, pakeitimus, numatančius, kad paskelbus nepaprastąją padėtį, valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl to nustačius ribojimus, susijusius su asmenų laisvu judėjimu ar ūkinės veiklos laisve, būtų stabdomi atitinkami terminai, susiję su veiksmų Valstybiniame patentų biure atlikimu bei mokesčių mokėjimu ir atnaujinami tik pasibaigus tokioms aplinkybėms. Terminų stabdymas bus taikomas ir terminams, kurių subjektai negali laikytis dėl dabar galiojančių su COVID-19 susijusių apribojimų. Šią savaitę LR Seimas patvirtino teisės aktų projektus, laukiame jų įsigaliojimo ir netrukus paskelbsime detalų išaiškinimą kaip pasinaudoti numatytomis mokesčių atidėjimo bei procedūrinių terminų pratęsimo galimybėmis.

Tradicine prasme intelektinė nuosavybė padeda kūrėjams ir išradėjams kontroliuoti savo kūrybos rezultatų panaudojimą. Nors šiandien atrodo, kad mažai ką galime kontroliuoti esamoje situacijoje, tačiau nuo to, kaip šiandien apsaugosime krizės metu sukurtas inovacijas, naujai gimusius dizaino sprendimus ar prekių ženklus, priklausys kaip šiuos objektus valdysime pandemijai pasibaigus. Valstybinio patento biuro duomenimis, paraiškų prekių ženklams ar dizainui registruoti bei išradimams patentuoti skaičius išlieka stabilus ir nemažėja, todėl džiaugiamės, kad verslas esamoje situacijoje įžvelgia ir naujas galimybes.

Tyrimų duomenimis, smulkus ir vidutinis verslas, turintis bent vieną intelektinės nuosavybės objektą, turi 21% didesnę tikimybę augti ir 10% didesnę tikimybę tapti sparčiai augančia įmone. Nors šiandien didelė dalis verslo galvoja ne apie augimą, o elementarų išlikimą, tačiau tikimės (ir nuoširdžiai linkime!), kad anksčiau ar vėliau sugrįšime ir į verslo auginimo etapą.

O kol kas – likime sveiki, saugokite save ir kreipkitės į mus pagalbos saugant Jūsų intelektinę nuosavybę.