„63 KAMUOLIUKAS“ – skiriamojo požymio vertinimas

Data

2022 05 02

Įvertinimas
0
63-kamuoliukas-cover.png

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „OLIFĖJA“ apeliaciją Nr. ANZ-101 dėl Valstybinio patentų biuro (toliau – VPB) sprendimo neregistruoti prekių ženklo „63 KAMUOLIUKAS“ (paraiškos Nr. 2021 0606) daliai 41 klasės paslaugų.

VPB eksperto sprendimu žodinis prekių ženklas „63 KAMUOLIUKAS“ neregistruotinas šioms 41 klasės paslaugoms „bilietų agentūrų paslaugos (pramogos); informacija apie pramogų renginius; loterijų rengimas; lošimo namų (kazino) paslaugos; lošimų paslaugos; klubų paslaugos (pramogos); pramogų vietų paslaugos; pramogų informacija; pramogų paslaugos; pramogų paviljonų paslaugos; radijo ir televizijos programų rengimas; radijo pramoginės laidos; televizijos pramoginės laidos; tiesioginių laidų rengimas; tiesioginis vaizdo įrašų pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); žaidimų paslaugos; teikiamos tiesiogiai per kompiuterių tinklą; žaidimų įrangos nuoma“.

Apeliacijos teisiniai pagrindai – Prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 7 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 7 straipsnio 2 dalis.

Ženklas neturi jokio skiriamojo požymio

PŽĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis neturi jokio skiriamojo požymio.

Apeliacinis skyrius sutinka su VPB eksperto sprendime nurodytu pareikšto registruoti žodinio žymens „63 KAMUOLIUKAS“ semantiniu vertinimu kaip teikiančiu informaciją registruojamų paslaugų atžvilgiu apie šių paslaugų pobūdį nurodant sąsają su loterijomis ir lošimais.

Europinėje teismų praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad vertinant žymens skiriamojo požymio buvimą, analizuojami ne tik atskiri žymenį sudarantys elementai, bet ir jų sudaromas junginys, nes vien aplinkybė, kad kiekvienas iš šių elementų atskirai neturi skiriamųjų požymių nereiškia, kad jo negali turėti jų junginys. VPB Apeliacinis skyrius pažymi, kad žodinis žymuo „63 KAMUOLIUKAS“ yra paprasta dviejų apibūdinamųjų dalių kombinacija, kuri nesukuria įspūdžio, kuris skirtųsi nuo to, kuris atsiranda dėl paprasto jį sudarančių dalių derinio, kad reikštų daugiau nei minėtų dalių visuma. Be to, skaičiai yra dažnai naudojami siekiant perteikti atitinkamą informaciją apie susijusias prekes ir (arba) paslaugas.

Viena iš loterijų ir lošimų savybių yra tai, kad juose gali būti ir yra naudojamas įvairus skaičius kamuoliukų. Sutiktina su VPB eksperto pozicija, kad vien tik vieno iš kamuoliukų numerio nurodymas pats savaime nesukuria jokios išskirtinės prasmės ar savybės. Būtent įvairus kamuoliukų skaičius yra viena iš įprastų loterijų ir lošimų savybių, žodiniu žymeniu „63 KAMUOLIUKAS“ perduodama tiesioginė informacija, skirta paslaugų apibūdinimui.

Vertinant bendrą žymens suvokimą 41 klasės paslaugų atžvilgiu, akivaizdu, kad žymuo „63 KAMUOLIUKAS“ teikia aprašomojo pobūdžio informaciją 41 klasės sąraše išvardintų su loterijomis ir lošimais susijusių paslaugų atžvilgiu. Paraiškoje nurodytų dalies 41 klasės paslaugų vartotojai, nepriklausomai nuo pastabumo laipsnio, pakankamai aiškiai susies ginčijamą žymenį su paslaugomis, suvokdami žymeniu perduodamą žinutę, būtent, kad paslaugos susijusios su loterijomis, lošimais, jų rengimu ir organizavimu. Nagrinėjamu atveju žymenį sudarančio skaičiaus ir žodžio derinys gali būti naudojamas ir kitų subjektų nurodant aprašomojo pobūdžio informaciją apie jų teikiamas paslaugas.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad VPB ekspertas pagrįstai konstatavo, jog pareikštas žymuo neturi skiriamojo požymio, kadangi teikia aprašomojo pobūdžio informaciją dalies registruojamų paslaugų, tiesiogiai susijusių su loterijomis ir lošimais, atžvilgiu.

Neįrodyta, kad ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį

PŽĮ 7 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ar 4 punktuose numatytais atvejais ženklas gali būti registruojamas ir jo registracija negali būti pripažinta negaliojančia, jeigu iki paraiškos padavimo datos, arba, padavus paraišką, iki ženklo įregistravimo datos ženklas dėl naudojimo įgijo skiriamąjį požymį.

Vertinant žymens naudojimo įrodymus, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti įrodymuose pateikiamo bei prašomo įregistruoti žymenų santykį.

VPB eksperto sprendime pagrįstai nurodyta, kad nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo argumentus dėl vartotojų gebėjimo atpažinti žodinį ženklą „63 KAMUOLIUKAS“ kaip žymintį konkrečios įmonės paslaugas, taip pat dėl vidutinio vartotojo galėjimo žymimas paslaugas atskirti nuo kitų paslaugų teikėjų. Nagrinėjamu atveju pripažintina, kad pateiktuose naudojimo pavyzdžiuose naudojamas žymuo nėra atpažįstamas kaip žodinis žymuo „63 KAMUOLIUKAS“.

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Apeliacijų duomenų bazėje.