DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Išradimai 2
  • Išradimų apsauga užsienyje 2
   • 1.

    Kaip apsaugoti savo išradimą užsienyje?

    Patentas galioja tam tikros šalies teritorijoje, kurioje jis išduotas. Siekiant platesnės savo išradimo apsaugos, tikslinga jį apsaugoti taip pat ir kitose šalyse. Taigi išradimas gali būti patentuojamas arba atskirai kiekvienoje šalyje, arba vienu metu keliose šalyse, naudojantis tarptautinių susitarimų teikiama galimybe.

    Trys pagrindiniai tarptautiniai susitarimai dėl patentavimo užsienyje yra Patentinės kooperacijos sutartis (PCT), Europos patentų konvencija (EPK) ir Eurazijos patentų konvencija.

    Patentinės kooperacijos sutartis (PCT)

    Paduodamas vieną tarptautinę paraišką, atitinkančią PCT formaliuosius reikalavimus, pareiškėjas gali tuo pačiu metu siekti išradimo apsaugos beveik visame pasaulyje.

    Tarptautinė paraiška, sumokėjus nustatytą mokestį, pagal PCT taisyklių reikalavimus paduodama Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautiniam biurui tiesiogiai, paštu (adresu: 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland / Šveicarija) arba elektroniniu būdu (http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html) arba per PCT sutarties šalies centrinę pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybą, Lietuvoje – VPB (Kalvarijų g. 3, Vilnius) (tiesiogiai arba paštu).

    Paraiškos nagrinėjimas susideda iš tarptautinio ir nacionalinio lygių. Tarptautinis lygis apima paiešką, po kurios pateikiama rašytinė nuomonė dėl išradimo patentabilumo; paraiškos skelbimą, pareiškėjui pageidaujant – preliminarią ekspertizę, po kurios pareiškėjas turi apsispręsti dėl perėjimo į nacionalinį lygį kiekvienoje valstybėje, kurioje siekia apsaugos. Pareiškėjo pasirinktose valstybėse užbaigiama išradimo ekspertizė ir išduodamas nacionalinis patentas, kuris galioja pagal tos valstybės patentų įstatymus.

    PCT taisykles, mokesčius, prašymų formas galima rasti PINO svetainėje.

    Europos patentų konvencija (EPK)

    Europos patentų konvenciją yra pasirašiusios 38 Europos šalys.

    Paduodamas vieną paraišką, atitinkančią EPK reikalavimus, pareiškėjas gali tuo pačiu metu siekti išradimo apsaugos 38 Europos šalyse. Patento paraiškos pagal EPK skirtumas nuo tarptautinės paraiškos pagal PCT tas, kad sprendimą išduoti Europos patentą ar atmesti paraišką priima Europos patentų tarnyba ir išduodamas vienas Europos patentas. EPT išduotas patentas galioja visose nurodytose šalyse, jei patento savininkas per nustatytą laiką po patento išdavimo pateikia nurodytų šalių patentų tarnyboms reikiamus vertimus ir sumoka valstybinius mokesčius.

    Europos patento paraiška gali būti paduota Europos patentų tarnybai (biurai yra Miunchene, Hagoje, Berlyne) tiesiogiai arba paštu (adresu: Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 München, Germany / Vokietija), arba elektroniniu būdu. Paraišką galima paduoti per EPK sutarties šalies centrinę pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybą, Lietuvoje – VPB (Kalvarijų g. 3, Vilnius) (tiesiogiai arba paštu).

    Europos patento išdavimo taisykles, mokesčius, prašymo formas galima rasti EPO svetainėje.

    Eurazijos patentų konvencija

    Eurazijos patentų konvenciją yra pasirašiusios Nepriklausomų valstybių sandraugos šalys: Rusijos Federacija, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikijos Respublikos ir Turkmėnistanas.

    Eurazijos patentas yra vieningas patentas, galiojantis visose Eurazijos patentų konvencijos valstybėse narėse.

    Eurazijos patento gavimo procedūra apima vienos paraiškos padavimą rusų kalba, formalią dokumentų ekspertizę, išradimo naujumo paiešką, patentabilumo arba esminę ekspertizę ir patento išdavimą.

    Atnaujinta: 2020 05 26

   • 2.

    Ar patentuojant išradimą užsienyje galiu gauti patentavimo išlaidų kompensaciją?

    Dėl užsienyje patentuojamų išradimų patentavimo išlaidų kompensavimo galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą.

    Atnaujinta: 2019 09 03