BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Išradimai 30
  • Bendri klausimai 17
   • 1.

    Kaip užpatentuoti idėją?

    Idėja kaip tokia yra nepatentabili. Tačiau idėją užpatentuoti galima tuomet, kai ji išreiškiama techniniu sprendimu, kuris pripažįstamas išradimu, atitinkančiu nustatytas patentavimo sąlygas.

    Atnaujinta: 2018 06 14

   • 2.

    Kas yra išradimas?

    Išradimu paprastai vadinamas naujas ir išradimo lygio (neakivaizdus atitinkamos srities specialistui), pramonėje pritaikomas problemos (uždavinio) techninis sprendimas, sietinas tiek su naujo įrengimo, produkto ar proceso sukūrimu, tiek su jau žinomo įrengimo ar proceso patobulinimu. Išradimo sukūrimas dažniausiai yra sudėtingas procesas, reikalaujantis ilgalaikių mokslinių ir finansinių investicijų į tyrimus ir kūrimą. Tačiau taip pat sukuriama daug paprastų ir nebrangių technikos patobulinimų, kurie turi didelę vertę rinkoje, o jų išradėjams ir bendrovėms gali atnešti nemažą pelną.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 3.

    Kas yra išradimo autorius?

    Kiekvieną išradimą gali sukurti tik žmogus, kuris vadinamas išradėju arba išradimo autoriumi. Išradimo autorius (t. y. išradėjas) yra fizinis asmuo, kuris sukuria išradimą kaip savo išradybinės veiklos rezultatą. Juridinis asmuo negali būti išradimo autorius. Kartais išradimas gali turėti kelis autorius (išradėjus). Jei išradimas sukurtas autorių grupės, tokie asmenys yra bendraautoriai.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 4.

    Kuo išradimas skiriasi nuo atradimo?

    Išradimo sąvoka teisės aktuose neapibrėžiama, tačiau išradimu vadinamas naujas ir išradimo lygio (neakivaizdus atitinkamos srities specialistui), pramonėje pritaikomas problemos (uždavinio) techninis sprendimas. Kadangi jis yra sukuriamas konkretaus asmens, išradimo kūrėjui pripažįstamos išimtinės asmeninės neturtinės ir turtinės teisės, pastarosios gali būti perduodamos.

    Atradimas yra objektyviai egzistuojančio, anksčiau nepažinto materialaus reiškinio, savybių ar dėsnių, kuriuos galima patikrinti, nustatymas, pripažinimas. Atradimą padaręs asmuo paprastai laikomas atradėju, jo teisės į atradimą gali būti saugomos kaip autorinės.

    Atradimai nėra patentuojami ir atradėjams nėra suteikiamos išimtinės turtinės teisės į atradimą.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 5.

    Kuo išradimas skiriasi nuo dizaino?

    Išradimas yra techninis problemos sprendimo būdas, susijęs su nauju paties gaminio techniniu sprendimu (naujas  gaminys, jo funkcija, veikimas arba konstrukcija). Patentuojamos gali būti naujos, pramonėje pritaikomos, išradimo lygio funkcijos, kurios aprašytos taip, kad specialistas galėtų atkurti išradimo sukūrimo procesą.

    Dizainas yra susijęs tik su gaminio ar jo sudėtinių dalių išorine išvaizda (linijos, kontūrai, spalvos, formos, tekstūra ir (arba) medžiagos, ornamentika). Dizainu apsaugomas tik naujas, individualias savybes turintis išorinis gaminio vaizdas. Dizainu negali būti apsaugoma gaminio funkcija.

    Kai gaminys yra susijęs su naujomis funkcijomis ir nauja išvaizda, jam gali būti taikoma abiejų teisių (patentų ir dizaino) apsauga, tačiau labai svarbu laiku paduoti paraiškas, kad nebūtų pažeistas naujumo reikalavimas.

    Atnaujinta: 2018 08 13

   • 6.

    Kodėl reikia patentuoti išradimą?

    Teisė į patentuotą išradimą yra nuosavybė, saugoma pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnį. Išradimo patentavimas nėra privaloma procedūra. Išradimas gali būti naudojamas rinkoje ir tuo atveju, jeigu jis nėra patentuotas. Tačiau patentuoti išradimą yra tikslinga dėl kelių priežasčių.

    Patentas suteikia išimtinę teisę į išradimą (naują įrenginį, produktą ar procesą), pagal kurią tik patento savininkas turi teisę gaminti, parduoti ar kitaip naudoti savo išradimą. Išradimo sukūrimui paprastai reikalingos nemažos investicijos. Konkurentai neapsaugotą naują produktą gali nukopijuoti ir jį vėliau parduoti. Patento suteikiama išimtinė teisė sudaro galimybes neleisti konkurentams gaminti ar parduoti tokių pačių produktų. Vadinasi, patentas yra priemonė užtikrinti verslo konkurencingumą. Patentą taip pat galima licencijuoti, patentas gali palengvinti komercinių partnerių paiešką.

    Pažymėtina, kad nors patentų tarnyba išduoda patentą, ji automatiškai negina patento savininko teisių – pats patento savininkas turi imtis teisių užtikrinimo priemonių pagal tos valstybės, kurioje galioja patentas, teisės aktų reikalavimus.

    Atkreiptinas dėmesys, kad patento apsauga galioja tik tos valstybės, kurioje gautas patentas, teritorijoje.

    Atnaujinta: 2019 07 04

   • 7.

    Kas turi teisę paduoti patento paraišką ir gauti patentą?

    Teisė gauti patentą priklauso išradėjui arba jo teisių perėmėjui, arba darbdaviui, kai išradimas yra tarnybinis. Jeigu išradimą sukūrė asmuo, atliekantis mokslinio tyrimo, projektavimo, konstravimo ir kitus kūrybinio pobūdžio darbus pagal sutartį su užsakovu, kuris finansuoja atitinkamą darbą, teisė gauti patentą nustatoma šioje sutartyje. Išradimo bendraautoriai turi lygias teises gauti patentą, jeigu jie nėra susitarę kitaip.

    Jeigu keli išradėjai sukūrė tokį pat išradimą visiškai atskirai, teisė į patentą priklauso tam išradėjui, kuris pirmas padavė patento paraišką Valstybiniam patentų biurui ar turi ankstesnę prioriteto teisę į šį išradimą, jeigu vėliau ta patento paraiška nebuvo atšaukta ar laikoma atšaukta.

    Užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės privalo paraiškas paduoti ir visus veiksmus Valstybiniame patentų biure vykdyti per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

    Atnaujinta: 2019 08 02

   • 8.

    Kas yra patentinis patikėtinis? Ar privalu naudotis jo paslaugomis?

    Patentinis patikėtinis – yra fizinis asmuo, teikiantis atstovavimo Valstybiniame patentų biure, konsultavimo, paieškų ir kitas paslaugas, susijusias su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, teisių apsauga, gynimu. Patentiniai patikėtiniai yra privatūs asmenys, teikiantis paslaugas klientams atstovavimo, pavedimo sutarčių, įgaliojimo pagrindais. Tam, kad asmuo taptų patentiniu patikėtiniu, jis turi atitikti nustatytus reikalavimus, išlaikyti patentinio patikėtinio egzaminą ir būti įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą, kurį galima rasti Valstybinio patentų biuro tinklalapyje.

    Patentinę paraišką gali pateikti pats pareiškėjas arba jo atstovas. Jeigu paraiška pateikiama per atstovą, jis turi būti patentinis patikėtinis. Jeigu asmenys, besikreipiantys į Valstybinį patentų biurą, yra užsienio valstybių fiziniai asmenys, nuolat negyvenantys Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys Lietuvos Respublikoje įregistruoto filialo arba atstovybės arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje savo buveinės, filialo arba atstovybės, privalo paraiškas paduoti ir visus veiksmus Valstybiniame patentų biure vykdyti per Lietuvos Respublikos patentinį patikėtinį.

    Atnaujinta: 2021 08 10

   • 9.

    Kas yra prioritetas?

    Prioritetas – tai laikotarpis, per kurį galima prašyti išradimo apsaugos nuo pirmosios patento paraiškos padavimo, remiantis pirmosios patento paraiškos kitose valstybėse padavimo ar tarptautinės parodos, kurioje pirmą kartą buvo pademonstruotas išradimas, data.

    Patento paraiškos prioritetas negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių.

    Per prioriteto terminą (12 mėnesių), padavus paraišką, nėra pakenkiama išradimo naujumui, o, kilus ginčui, teisės į išradimą atsiradimo data nustatoma pagal prioriteto datą.

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 10.

    Kaip sužinoti, ar mano išradimas yra naujas? Kas yra patentinė paieška?

    Kai išradėjas randa tam tikros problemos sprendimą, reikia įsitikinti, ar sprendimas naujas. Be to, išradimo aprašyme turi būti palyginti panašių problemų sprendimai su patentuojamu sprendimu. Technikos lygio nustatymas leidžia pamatyti, kuri technikos sritis jau apsaugota patentais, ir numatyti kryptį, kuria galima ieškoti naujų sprendimų. Atliekant naujumo paieškas, reikia atkreipti dėmesį, kad naujumui nustatyti svarbi visa iki paraiškos padavimo egzistuojanti viešai prieinama informacija pasaulyje, ir tai, kad patentų paraiškos paprastai skelbiamos po 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos.

    Naujumo ir techninio lygio paiešką (dar vadinamą patentine paieška) gali atlikti pats pareiškėjas viešai prieinamose įvairiose patentų duomenų bazėse arba kreiptis į profesionalus (patentinius patikėtinius, kompetentingas institucijas). Lietuvos patento paraišką padavęs pareiškėjas gali prašyti Europos patentų tarnybos paieškos ataskaitos.

    Naujumo paiešką galima atlikti tiek nacionalinėse, tiek regioninėse, tiek tarptautinėse duomenų bazėse. Įvairių organizacijų nemokamos patentų duomenų bazės:

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 11.

    Nuo kada atsiranda teisė į patentą?

    Teisė į patentą atsiranda nuo išradimo sukūrimo momento. Tačiau ši teisė turi būti realizuota, tai yra sukūrus išradimą ir norint gauti patentą turi būti paduota patento paraiška, nuo kurios padavimo ar prioriteto datos skaičiuojami atitinkami teisinės apsaugos terminai.

    Padavus patento paraišką išradimas neskelbiamas iki 18 mėnesių (gali būti ankstesnis (anksčiausiai – po 6 mėnesių) paskelbimas pareiškėjo prašymu), taip suteikiant galimybę būsimam patento savininkui pasiruošti patentu saugomą gaminį išleisti į rinką ar per konvencinio prioriteto 12 mėnesių laikotarpį paduoti patentų paraiškas į kitas šalis ar regionines patentų tarnybas ir per likusius 6 mėnesius iki paskelbimo patenkinti kitų šalių patentų tarnybų reikalavimus, o patentų tarnyboms parengti išradimo aprašymą paskelbimui.

    Nuo patento paraiškos paskelbimo iki patento išdavimo išradimui suteikiama laikina apsauga, išdavus patentą jo savininkas gali įgyvendinti ir ginti savo teises į patentą visą jo galiojimo laikotarpį (maksimaliai 20 metų).

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 12.

    Kokios yra patento savininko teisės?

    Išradimo patentas suteikia patento savininkui išimtines teises į išradimą, tai yra teisę leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti išradimą: gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį. Patento savininko teisės nėra absoliučios, jų apribojimus nustato teisės aktai.

    Teisės į išradimo patentą gali būti įkeistos, perduodamos, suteikiama licencija. Teisių perdavimas įsigalioja tik tada, jeigu VPB įregistruojamas teisių perdavimas. Licencijų registravimas neprivalomas, išskyrus tuos atvejus, kai suteikiamomis teisėmis norima pasinaudoti prieš trečiąsias šalis.

    Už patento savininko teisių pažeidimą yra numatyta civilinė, baudžiamoji ir administracinė atsakomybė.

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 13.

    Kiek laiko galioja patentas?

    Ilgiausias  patento galiojimo terminas yra 20 metų. Išdavus patentą nuo trečiųjų metų patento galiojimas turi būti pratęsiamas kiekvienais metais mokant mokesčius už patento  galiojimą.

    Jeigu išradimo objektu yra vaisto arba augalų apsaugos priemonės veiklioji medžiaga, tai patentu suteikiama maksimali 20 metų apsauga gali būti pratęsta gavus papildomos apsaugos liudijimą maksimaliai 5 metams (žr. klausimą apie papildomos apsaugos liudijimus), pediatrinių vaistų atveju apsauga pratęsiama dar 6 mėnesiams.

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 14.

    Kas yra papildomos apsaugos liudijimas?

    Jeigu išradimo objektu yra vaisto arba augalų apsaugos priemonės veiklioji medžiaga, tai patentu suteikiama maksimali 20 metų apsauga gali būti pratęsta gavus papildomos apsaugos liudijimą. Papildomos apsaugos liudijimų tikslas yra kompensuoti patentų, kurių objektas yra vaisto arba augalų apsaugos priemonės veiklioji medžiaga, savininkams laiką, kurį jie negalėjo naudotis išradimu ir jo patentu suteikiamomis teisėmis dėl to, kad dėl vaisto arba augalų apsaugos priemonės veikliųjų medžiagų savybių, poveikio žmogui ir aplinkai, yra būtina juos išsamiai ištirti prieš pateikiant galutinį produktą – naują vaistą ar augalų apsaugos priemonę į rinką.

    Papildomos apsaugos liudijimai yra išduodami pasibaigus patento galiojimo terminui ir išduodami tokiam laikotarpiui, kuri gaunamas jį apskaičiuojant pagal specialią formulę – iš pirmojo leidimo prekiauti vaistu rinkoje išdavimo datos atėmus patento paraiškos padavimo datą bei 5 metus.

    Dėl papildomos apsaugos liudijimo gavimo reikia kreiptis į Valstybinį patentų biurą.

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 15.

    Ar būtina registruoti išradimo licencinę sutartį ar franšizės sutartį Valstybiniame patentų biure?

    Licencinė sutartis gali, tačiau neprivalo būti įregistruota Valstybinio patentų biuro tvarkomame Patentų registre. Tačiau licencinė sutartis dėl patento naudojimo tretiesiems asmenims įsigalioja nuo duomenų įrašymo į Patentų registrą. Už licencijos įregistravimą yra nustatytas mokestis.

    Jeigu franšizės sutarties dalykas yra išradimas, franšizės sutarties sudarymo faktas taip pat turi būti įregistruotas Valstybiniame patentų biure (Civilinio kodekso 6.767 straipsnio 3 dalis).

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 16.

    Kas yra priverstinė licencija?

    Priverstinė licencija yra licencija, kuria leidžiama išradimu pasinaudoti kitiems asmenims be patento savininko sutikimo, jeigu jis geranoriškai nesutinka leisti kitiems asmenims naudoti jo išradimo. Priverstinė licencija gali būti išduodama griežtai laikantis Patentų įstatymo 48-50 str. nustatytų sąlygų.

    Priverstines licencijas, atsižvelgiant į patentu saugomą objektą ir jo naudojimo aplinkybes, Lietuvoje gali išduoti Vyriausybė, teismas arba Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 17.

    Kas yra vieša licencija?

    Vieša licencija yra licencija, kai patento savininkas viešai pareiškia, kad bet kuriam asmeniui už atitinkamą atlyginimą jis sutinka leisti naudotis išradimu licenciato teisėmis (Patentų įstatymo 46 str.).

    Pareiškimas dėl viešos licencijos išdavimo turi būti paduotas Valstybiniam patentų biurui. Patento savininkas, pareiškęs apie viešą licenciją, moka 50% mažesnius patento galiojimo metų mokesčius.

    Atnaujinta: 2020 04 30

  • Procedūros 4
   • 1.

    Per kiek laiko išduodamas patentas?

    Vidutiniškai patentai išduodamas praėjus 21 mėnesiui nuo patento paraiškos padavimo dienos. Patento išdavimo terminas priklauso nuo pareiškėjo veiksmų ir įstatyme nustatytų terminų laikymosi.

    Padavus patento paraišką išradimas neskelbiamas iki 18 mėnesių, taip suteikiant galimybę būsimam patento savininkui pasiruošti patentu saugomą gaminį išleisti į rinką ar per konvencinio prioriteto 12 mėnesių laikotarpį paduoti patentų paraiškas į kitas šalis ar regionines patentų tarnybas ir per likusius 6 mėnesius iki paskelbimo patenkinti kitų šalių patentų tarnybų reikalavimus, o patentų tarnyboms parengti išradimo aprašymą paskelbimui. Tačiau paraiška gali būti paskelbta anksčiau pareiškėjo prašymu, tačiau ne anksčiau kaip 6 mėnesiai nuo paraiškos padavimo.

    Paskelbus patento paraišką pareiškėjas turi sumokėti mokestį už patento išdavimą per 3 mėnesius. Nuo patento paraiškos paskelbimo iki patento išdavimo išradimui suteikiama laikina apsauga.

     

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 2.

    Kaip paduoti patento paraišką ir gauti patentą?

    Norėdami užpatentuoti išradimą Lietuvoje, Valstybiniam patentų biurui (VPB) turite pateikti patento paraišką, kuri atitinka Lietuvos Respublikos patentų įstatymą ir Patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisykles.

    Paraišką VPB galima paduoti šiais būdais:

    • internetu paduodant elektroninę paraišką;
    • siunčiant patento paraišką įprastu paštu VPB adresu: Kalvarijų g. 3, 09310 Vilnius;
    • pateikiant paraišką asmeniškai VPB Paraiškų priėmimo ir dokumentų valdymo skyriaus 401 kabinete darbo valandomis (pirmadienį ir trečiadienį nuo 8 iki 17 val., antradienį ir ketvirtadienį nuo 8 iki 18 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val. Pietų pertrauka – nuo 12 iki 12.45 val. Nustatytos švenčių dienos – nedarbo dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas trumpinamas 1 valanda).

    Atnaujinta: 2020 04 30

   • 3.

    Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti patentą?

    Patento paraišką sudaro:

    1. Prašymas išduoti patentą (IP-1/2011 forma);
    2. Išradimo aprašymas. Išradimo aprašymas turi atskleisti išradimą aiškiai ir išsamiai, kad atitinkamos srities specialistas galėtų jį panaudoti;
    3. Išradimo apibrėžtis. Išradimo apibrėžtis nustato patento suteikiamos teisinės apsaugos ribas. Išradimo apibrėžtį gali sudaryti vienas ar daugiau apibrėžties punktų. Visi apibrėžties punktai turi būti tikslūs ir konkretūs. Visi apibrėžties punktai turi būti aiškūs ir visiškai remtis išradimo aprašymu bei apibūdinti išradimą sąvokomis, esančiomis jo aprašyme. Vieno punkto išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti esminių požymių visuma, kuri toliau neišplečiama ir netikslinama atskirais realizavimo arba panaudojimo atvejais. Daugiapunktė išradimo apibrėžtis naudojama vienam išradimui apibūdinti, išplečiant ir (arba) patikslinant jo esminių požymių visumą atskirais realizavimo ir panaudojimo atvejais arba apibūdinant išradimų grupę;
    4. Brėžiniai. Brėžiniai pateikiami paduodant patento paraišką, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;
    5. Referatas. Referate pateikiama aiški išradimo aprašymo, išradimo apibrėžties ir brėžinių santrauka.

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 4.

    Kokia yra patento paraiškos nagrinėjimo procedūra Valstybiniame patentų biure?

    Patento paraiškos nagrinėjimo procedūra susideda iš šių etapų:

    Formali paraiškos ekspertizė. Patento paraiškos padavimo datos suteikimas

    Gautai tiesiogiai arba paštu, arba teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka elektroniniu būdu patento paraiškai suteikiama gavimo data ir paraiškos numeris. Prašyme įrašoma paraiškos gavimo data (metai, mėnuo, diena) ir paraiškos numeris.

    Jeigu paraiška siunčiama paštu, paraiškos gavimo data laikoma paraiškos gavimo VPB data.

    Patento paraiškai suteikiama padavimo data tą dieną, kai Valstybinis patentų biuras gavo:

    • prašymą išduoti patentą (IP-1/2011 forma) arba dokumentą valstybine kalba, kuriame yra nuoroda, kad pateiktus dokumentus reikia laikyti patento paraiška;
    • duomenis ar dokumentus (lotyniškais rašmenimis), kurie leidžia nustatyti pareiškėjo tapatybę ir su juo susisiekti. Jeigu pareiškėjo adresas nėra Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi būti nurodytas susirašinėjimo adresas Lietuvoje, kuriuo VPB susirašinės su pareiškėju;
    • išradimo aprašymą, nors ir neatitinkantį patentų paraiškų padavimo, ekspertizės ir patentų išdavimo taisyklių (išradimo aprašymas pateiktas ne valstybine kalba, yra neišsamus ir pan.), arba brėžinį (brėžinius), arba atitinkamą nuorodą į ankstesnę patento paraišką, kurios patvirtinta ir, jeigu reikalinga, išversta kopija VPB turi būti pateikta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo visų šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos.

    Patento paraiškos ekspertizė

    VPB Išradimų skyriuje atliekama paraiškos ekspertizė, kurios metu nustatoma, ar paraiška atitinka Patentų įstatyme nustatytus reikalavimus. Atliekant patento paraiškos ekspertizę tikrinamas patento paraiškos komplektiškumas ir dokumentų ar duomenų atitikimas nustatytiems reikalavimams, ar pareikštas objektas patentabilus pagal Patentų įstatymo 4 ir 5 straipsnius. Tačiau paraiškos ekspertizės metu netikrinamas išradimo naujumas, išradimo lygis ir pramoninis pritaikomumas – išradimo atitiktį šiems patentabilumo reikalavimams turi įsivertinti pats pareiškėjas.

    Išradimų klasifikavimas

    Patentų paraiškų klasifikacijai naudojama galiojanti Tarptautinė patentų klasifikacija pagal 1971 m. kovo 24 d. Strasbūro susitarimą dėl tarptautinės patentų klasifikacijos.

    Pirmasis klasifikavimo etapas atliekamas ekspertizės pradžioje pagal išradimo pavadinimą ir nepriklausomus išradimo apibrėžties punktus.

    Antrasis klasifikavimo etapas atliekamas ekspertizės pabaigoje pagal išradimo apibrėžtyje pateiktą išradimo charakteristiką, panaudojant išradimo aprašymą ir prioritetines paraiškas, jei nagrinėjama prioritetinė paraiška.

    Kai yra keli tarptautinės patentų klasifikacijos indeksai, pirmas nurodomas indeksas, atitinkantis išradimo pavadinimą.

    Paraiškos trūkumų šalinimas

    Jeigu atliekant ekspertizę paaiškėja, kad paraiška neatitinka Patentų įstatymo reikalavimų, VPB išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui pranešimą, kuriame nurodo reikiamus pašalinti trūkumus per 3 mėnesius nuo VPB pranešimo išsiuntimo datos, išskyrus taisyklėse nustatytus atvejus, kada trūkumus galima pašalinti per ilgesnį terminą.

    Jeigu pareiškėjas nepašalina trūkumų per nustatytą terminą, paraiška laikoma atšaukta. Apie tai pareiškėjas informuojamas išsiunčiant sprendimą.

    Paraiškos nagrinėjimo tęsimas

    Prašymas dėl paraiškos nagrinėjimo tęsimo pateikiamas VPB laisva forma. Kartu su prašymu pateikiami dokumentai, įrodantys veiksmo, dėl kurio prašoma tęsti paraiškos nagrinėjimą, atlikimą, ir mokesčio už termino pratęsimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

    Patento paraiškos taisymas

    Pareiškėjas turi teisę taisyti patento paraišką visą jos nagrinėjimo VPB laiką, tačiau ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki patento paraiškos paskelbimo datos. Patento paraiškos taisymai neturi keisti išradimo esmės ir išplėsti išradimo ribų.

    Patento savininkas, norėdamas susiaurinti patento suteikiamą teisinę apsaugą, sumokėjęs nustatytą mokestį turi teisę reikalauti, kad VPB padarytų patento pakeitimus.

    Patento paraiškos atšaukimas. Patento paraiškos atmetimas

    Pareiškėjas turi teisę atšaukti patento paraišką bet kuriuo jos nagrinėjimo VPB metu.

    Pareiškėjas arba jo atstovas, norėdamas atšaukti patento paraišką, raštu paduoda VPB prašymą, nurodydamas patento paraiškos numerį, padavimo datą ir išradimo pavadinimą. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas. Atstovas gali atšaukti paraišką tuo atveju, kai tokio veiksmo atlikimo galimybė nurodyta įgaliojime.

    Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad patento paraiška neatitinka įstatymo ar taisyklių nustatytų reikalavimų ir trūkumai nustatytais terminais nebuvo pašalinti, paraiška laikoma atšaukta, ir ekspertas priima sprendimą atmesti paraišką. Apie tai pareiškėjas informuojamas pranešimu.

    Apeliacijos padavimas

    Pareiškėjas ar jo atstovas turi teisę Apeliaciniam skyriui paduoti apeliaciją, jeigu iki patento išdavimo kyla ginčas tarp pareiškėjo ir eksperto dėl patento paraiškos padavimo ir prioriteto datos nustatymo, ekspertizės išvadų ir atsisakymo išduoti patentą.

    Patento paraiškos paskelbimas

    Jei ekspertizės metu nustatoma, kad patento paraiška atitinka įstatymo ir taisyklių reikalavimus, VPB, praėjus 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo datos, arba, jei pretenduojama į prioritetą, nuo prioriteto datos, skelbia patento paraišką VPB oficialiame biuletenyje tokią, kokią pateikė pareiškėjas. VPB oficialus biuletenis leidžiamas tik elektroniniu būdu ir skelbiamas 2 kartus per mėnesį – mėnesio 10 ir 25 d.

    Pareiškėjui arba jo atstovui raštu paprašius VPB anksčiau paskelbti patento paraišką, VPB ją skelbia, bet ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo jos padavimo datos. Už ankstesnį paraiškos paskelbimą mokamas 34 eurų mokestis.

    Patento paraiška neskelbiama, jeigu per 17 mėnesių nuo jos padavimo ar prioriteto datos ji buvo atšaukta arba laikoma atšaukta.

    Patento išdavimas

    Paskelbus patento paraišką, pareiškėjui arba jo atstovui ekspertas išsiunčia pranešimą, kad per 3 mėnesius nuo patento paraiškos paskelbimo datos turi būti sumokėtas mokestis už patento išdavimą. Pareiškėjui sumokėjus nustatytą mokestį, VPB įrašo išradimą į patentų registrą, paskelbia patento bibliografinius duomenis ir išradimo apibrėžtį VPB oficialiame biuletenyje.

    Paskelbus šiuos duomenis, VPB paskelbia patento aprašymą, apimantį išradimo aprašymą, išradimo apibrėžtį ir brėžinius VPB interneto svetainėje.

    Patento galiojimo terminas ir metų mokestis

    Patentas galioja 20 metų nuo patento paraiškos padavimo datos.

    Patento galiojimo terminas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo. Metų mokestis sumokamas per 2 paskutinius patento galiojimo einamųjų metų mėnesius. Pirmas metų mokestis mokamas už trečiuosius patento galiojimo metus.

    Panaikinti patentai skelbiami VPB oficialiame biuletenyje, nurodant patento numerį ir panaikinimo datą.

    Atnaujinta: 2020 04 30

  • Mokesčiai 5
   • 1.

    Kiek kainuoja patentas? Kokie paraiškos padavimo ir patento išdavimo mokesčiai?

    Mokesčiai, susiję su išradimų patentavimu, skirstomi į procedūrinius (registracinius) ir patento išdavimo ir patento galiojimo palaikymo.

    Mokesčiai nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymu. Mokesčiai mokami į valstybės biudžetą.

    Informacija apie konkrečius mokesčius Lietuvos Respublikoje.

    Atnaujinta: 2019 09 03

   • 2.

    Ar patentuojant išradimą taikomos mokesčių lengvatos?

    Fiziniams asmenims, savo vardu paduodantiems patento paraiškas, mokesčio už paraiškos padavimą dydis mažinamas 50 procentų.

    Metų mokestis už patento, kurio savininkas Patentų įstatymo nustatyta tvarka pateikia pareiškimą, kad sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu licenciato teisėmis (vieša licencija), galiojimą sumažinamas 50  procentų.

    Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys nustatytus reikalavimus, gali kreiptis dėl veiksmų, susijusių su išradimo patentavimu užsienyje, išlaidų kompensavimo į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą bei pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.

    Atnaujinta: 2020 05 26

   • 3.

    Iš kur turiu gauti pranešimą apie reikiamus sumokėti mokesčius?

    Oficialius pranešimus apie mokesčius, kuriuos turite sumokėti už išradimo registravimą, jo galiojimą ar kitus mokesčius, turite gauti tiesiogiai iš Valstybinio patentų biuro.

    Už registravimo ir patento galiojimo mokesčių sumokėjimą nustatytais terminais yra atsakingas pats pareiškėjas ar patento savininkas. Valstybinis patentų biuras gali, tačiau neprivalo priminti apie artėjantį patento galiojimo termino pasibaigimą.

    ĮSPĖJIMAS: Trečiųjų asmenų, kurie neturi įgaliojimo jus atstovauti registruojant išradimą, kvietimai mokėti mokesčius gali būti apgaulingi.

    Atnaujinta: 2020 05 26

   • 4.

    Ar sumokėjus mokesčius gausiu sąskaitą faktūrą?

    Sąskaitos faktūros mokesčiams į Valstybės biudžetą pagal mokesčių įstatymus neišrašomos.

    Atnaujinta: 2020 05 26

   • 5.

    Ar galiu ir kokiais atvejais susigrąžinti sumokėtą mokestį ar jo dalį už išradimo patentavimą?

    Taip, galima Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

    Asmuo, norintis gauti išradimo patentą ar atlikti kitus su išradimo patento galiojimu susijusius veiksmus, turi teisę susigrąžinti dalį ar visą sumokėtą mokestį Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais:

    • kai mokesčių sumokėta daugiau, negu numatyta pagal Įstatymą - 100 proc. permokos;
    • kai sumokėjus mokesčius nesikreipiama dėl veiksmų, susijusių su pramoninės nuosavybės objektų registravimu, su tuo susijusių dokumentų išdavimu, taip pat dėl išradimo patento, dizaino, prekių ženklo galiojimo termino pratęsimo - 100 proc. sumokėto mokesčio;
    • kai atsisakoma priimti paraišką, apeliaciją, protestą, prašymą arba kitą dokumentą, nes jis neatitinka pramoninės nuosavybės objektų registravimą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytų reikalavimų - 100 proc. sumokėto mokesčio.

    Mokesčio mokėtojas, turintis teisę susigrąžinti mokestį ar jo dalį pagal Įstatymą, turi pateikti VPB laisvos formos prašymą. Gavęs prašymą, VPB parengia pažymą dėl Nepanaudoto mokesčio ar jo dalies patvirtinimo, kurią reikia pateikti kreipiantis į Valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI) dėl mokesčio ar jo dalies grąžinimo. Mokestį ar jo dalį grąžina VMI Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

    Mokesčio mokėtojas, turintis teisę į mokesčio ar jo dalies sugrąžinimą, gali panaudoti grąžintino mokesčio sumą kito veiksmo, jeigu dėl jo bus kreipiamasi į VPB, mokesčio padengimui (dalies mokesčio įskaitymui). Apie tokį ketinimą mokesčio mokėtojas turi pažymėti prašyme dėl mokesčio ar jo dalies grąžinimo ir nurodyti naujame prašyme atlikti kitą su registravimu susijusį veiksmą.

    Atnaujinta: 2022 03 18

  • Atnaujinti sustabdyti terminai 1
   • 1.

    Kaip apskaičiuoti terminus, kurie bus taikomi jūsų individualiu atveju?

    LR Vyriausybei nepratęsus ribojimų, susijusių su asmenų laisvu judėjimu, nuo 2021 m. balandžio 7 d. atnaujinami Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą, Patentų, Dizaino ir Prekių ženklų įstatymuose nustatyti terminai.

    Pastarasis terminų sustabdymas buvo taikomas:

    • terminams, kurie nebuvo suėję iki 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val.,
    • terminams, kurie prasidėjo nuo 2021 m. kovo 27 d. 00:00 val..

    Ankstesnis terminų sustabdymas galiojo: nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. kovo 15 d.

    Išsamią informaciją ir skaičiuoklę rasite čia.

    Atkreipiame dėmesį, kad Valstybinis patentų biuras nesiųs atskirų pranešimų dėl sustabdytų terminų eigos atnaujinimo, todėl, atsinaujinus terminų eigai, maloniai prašome laikytis Įstatymuose nustatytų terminų.

    Atnaujinta: 2021 04 06

  • Išradimų apsauga užsienyje 2
   • 1.

    Kaip apsaugoti savo išradimą užsienyje?

    Patentas galioja tam tikros šalies teritorijoje, kurioje jis išduotas. Siekiant platesnės savo išradimo apsaugos, tikslinga jį apsaugoti taip pat ir kitose šalyse. Taigi išradimas gali būti patentuojamas arba atskirai kiekvienoje šalyje, arba vienu metu keliose šalyse, naudojantis tarptautinių susitarimų teikiama galimybe.

    Trys pagrindiniai tarptautiniai susitarimai dėl patentavimo užsienyje yra Patentinės kooperacijos sutartis (PCT), Europos patentų konvencija (EPK) ir Eurazijos patentų konvencija.

    Patentinės kooperacijos sutartis (PCT)

    Paduodamas vieną tarptautinę paraišką, atitinkančią PCT formaliuosius reikalavimus, pareiškėjas gali tuo pačiu metu siekti išradimo apsaugos beveik visame pasaulyje.

    Tarptautinė paraiška, sumokėjus nustatytą mokestį, pagal PCT taisyklių reikalavimus paduodama Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) Tarptautiniam biurui tiesiogiai, paštu (adresu: 34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Switzerland / Šveicarija) arba elektroniniu būdu (http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html) arba per PCT sutarties šalies centrinę pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybą, Lietuvoje – VPB (Kalvarijų g. 3, Vilnius) (tiesiogiai arba paštu).

    Paraiškos nagrinėjimas susideda iš tarptautinio ir nacionalinio lygių. Tarptautinis lygis apima paiešką, po kurios pateikiama rašytinė nuomonė dėl išradimo patentabilumo; paraiškos skelbimą, pareiškėjui pageidaujant – preliminarią ekspertizę, po kurios pareiškėjas turi apsispręsti dėl perėjimo į nacionalinį lygį kiekvienoje valstybėje, kurioje siekia apsaugos. Pareiškėjo pasirinktose valstybėse užbaigiama išradimo ekspertizė ir išduodamas nacionalinis patentas, kuris galioja pagal tos valstybės patentų įstatymus.

    PCT taisykles, mokesčius, prašymų formas galima rasti PINO svetainėje.

    Europos patentų konvencija (EPK)

    Europos patentų konvenciją yra pasirašiusios 38 Europos šalys.

    Paduodamas vieną paraišką, atitinkančią EPK reikalavimus, pareiškėjas gali tuo pačiu metu siekti išradimo apsaugos 38 Europos šalyse. Patento paraiškos pagal EPK skirtumas nuo tarptautinės paraiškos pagal PCT tas, kad sprendimą išduoti Europos patentą ar atmesti paraišką priima Europos patentų tarnyba ir išduodamas vienas Europos patentas. EPT išduotas patentas galioja visose nurodytose šalyse, jei patento savininkas per nustatytą laiką po patento išdavimo pateikia nurodytų šalių patentų tarnyboms reikiamus vertimus ir sumoka valstybinius mokesčius.

    Europos patento paraiška gali būti paduota Europos patentų tarnybai (biurai yra Miunchene, Hagoje, Berlyne) tiesiogiai arba paštu (adresu: Bob-van-Benthem-Platz 1, 80469 München, Germany / Vokietija), arba elektroniniu būdu. Paraišką galima paduoti per EPK sutarties šalies centrinę pramoninės nuosavybės apsaugos tarnybą, Lietuvoje – VPB (Kalvarijų g. 3, Vilnius) (tiesiogiai arba paštu).

    Europos patento išdavimo taisykles, mokesčius, prašymo formas galima rasti EPO svetainėje.

    Eurazijos patentų konvencija

    Eurazijos patentų konvenciją yra pasirašiusios Nepriklausomų valstybių sandraugos šalys: Rusijos Federacija, Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Kazachstano, Kirgizijos, Tadžikijos Respublikos ir Turkmėnistanas.

    Eurazijos patentas yra vieningas patentas, galiojantis visose Eurazijos patentų konvencijos valstybėse narėse.

    Eurazijos patento gavimo procedūra apima vienos paraiškos padavimą rusų kalba, formalią dokumentų ekspertizę, išradimo naujumo paiešką, patentabilumo arba esminę ekspertizę ir patento išdavimą.

    Atnaujinta: 2020 05 26

   • 2.

    Ar patentuojant išradimą užsienyje galiu gauti patentavimo išlaidų kompensaciją?

    Dėl užsienyje patentuojamų išradimų patentavimo išlaidų kompensavimo galima kreiptis į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą.

    Atnaujinta: 2019 09 03

  • Kompensacija patentavimui 1