MVĮ fondo projektas mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, 2022-2024 metams

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ESINT) tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – Projektas) 2022-2024 metais. Šis Projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę.

Išsamesnę informaciją apie projektą rasite ESINT svetainėje: euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund?cmvsource=ipo-lt-web.

Gairės pareiškėjams.

IP Scan paslaugą teikiantys ekspertai.

 

Projekto etapai:

 1. Pateikite prašymą suteikti kompensaciją (dotacijos paraiška).
 2. Sulaukite sprendimo dėl kompensacijos (dotacijos) skyrimo (čekio*).
 3. Pateikite prašymą dėl IN veiklos (paduokite nacionalinio, regioninio, ES, tarptautinio prekių ženklo, dizaino, nacionalinio patento paraišką arba kreipkitės į IP Scan paslaugos ekspertą ir sumokėkite už ją.
 4. Susigrąžinkite išlaidas.

*ESINT MVĮ fondo projekto medžiagoje vartojamas „kuponas“, anglų k. „voucher“.

 

„MVĮ fondo“ projekto intelektinės nuosavybės veiklos (toliau – IN veiklos) ir kompensacijų dydžiai

IN IŠANKSTINIO NUSTATYMO PASLAUGOS („IP Scan“)

 • Kompensuojama 90 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos.

PREKIŲ ŽENKLAI IR DIZAINAI

 • Kompensuojama 75 proc. ES prekių ženklų ir dizaino mokesčių sumos.

Galite prašyti kompensuoti 75 proc. ES prekių ženklų ir (arba) Bendrijos dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasių mokesčių ir ekspertizės registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčių sumos. Tokios rūšies apsaugos registracija turėtų būti atliekama per ESINT.

 • Kompensuojama 75 proc. nacionalinio ir regioninio prekių ženklų ir dizaino mokesčių sumos.

Galite prašyti kompensuoti 75 proc. nacionalinio ir regioninio prekių ženklų ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasių mokesčių ir ekspertizės, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo mokesčių sumos. Šios rūšies apsaugos registracija turėtų būti vykdoma tiesiogiai per nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą arba Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą (dėl regioninės apsaugos Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge).

 • Kompensuojama 50 proc. už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registravimo mokesčių sumos.

Galite prašyti kompensuoti 50 proc. už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino bazinių tarptautinės paraiškos mokesčių, išplėtimo mokesčių ir vėlesnių išplėtimo mokesčių sumos. Išplėtimo mokesčiai, taikomi ES valstybėse, ir kilmės šalies tarnybos taikomi tarptautinės paraiškos nagrinėjimo mokesčiai neįtraukiami. Tarptautinė prekių ženklo ir dizaino  registracija atliekama per Pasaulinę intelektinės nuosavybės organizaciją (PINO, anglų k.  - WIPO).

PATENTAI

 • Kompensuojama 50 proc. nacionalinio patento mokesčių sumos.

Galite prašyti kompensuoti 50 proc. nacionalinio patento išdavimo mokėtinų mokesčių (pvz., paraiškos padavimo, paieškos ir ekspertizės, patento išdavimo ir paskelbimo mokesčių sumos. Nacionalinio patento gavimo procedūra turėtų būti vykdoma tiesiogiai per nacionalinę intelektinės nuosavybės tarnybą.

 

KILUS KLAUSIMAMS, galite kreiptis el. paštu:

ESINT – [email protected];
VPB – [email protected].

 

Norinčius pasinaudoti šia parama kviečiame susipažinti su pagrindiniais dalyvavimo Projekte principais ir sąlygomis bei dažniausiai užduodamais klausimais:

Ne, ir tai labai svarbu! Kompensaciją galima gauti tik už tas išlaidas, kurios bus patirtos po prašymo kompensacijai gauti pateikimo ESINT ir tik po teigiamo sprendimo, kad bus skirtas kompensavimas, iš ESINT gavimo.

Dėl kompensacijos 2022 m. galima kreiptis bet kada nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d.

Kiekvieno čekio galima prašyti kartą per metus. Dėl kompensacijos gavimo galima kreiptis kiekvienais kalendoriniais metais, nepaisant, ar jau buvo gauta kompensacija ankstesniais metais.

Čekiai galioja 4 mėnesius nuo dotacijos gavimo momento ir prireikus gali būti pratęsti dar 2 mėnesiams per paskutines 30 pradinio 4 mėnesių laikotarpio dienų. Jeigu per nurodytą terminą čekis (-iai) nėra aktyvuotas (-i), kompensacija nebus išmokama.

Kad galėtumėte pasinaudoti MVĮ fondu, turite:

 1. Užsiregistruoti, prisijungti prie savo MVĮ fondo paskyros ir pateikti „paraiškos dėl dotacijos formą“.
 2. Kai jūsų paraiška dėl dotacijos bus patvirtinta, gausite pranešimą apie dotacijos skyrimą ir savo čekį (-ius)*. Vėliau galite prašyti reikiamos su IN susijusios veiklos.
 3. Kad gautumėte kompensaciją už prašomą veiklą, susijusią su IN, kompensacijos turite prašyti po to, kai sumokate už veiklą; tam naudokite jūsų MVĮ fondo paskyroje pateiktą formą.

*Pastaba. Čekiai galioja 4 mėnesius nuo dotacijos gavimo momento ir prireikus gali būti pratęsti dar 2 mėnesiams per paskutines 30 pradinio 4 mėnesių laikotarpio dienų. Šiuo laikotarpiu galite prašyti su IN susijusios veiklos, už ją sumokėti, o vėliau galite kreiptis dėl atitinkamos kompensacijos ir taip aktyvuoti savo čekį (-ius).

Savo čekį (-ius) būtinai panaudokite per jų galiojimo laikotarpį!

Jums aktyvavus savo čekį (-ius), prasidės įgyvendinimo laikotarpis ir per jį galite prašyti papildomos veiklos bei papildomos kompensacijos. Šis laikotarpis trunka:

 • 6 mėnesius, kai naudojamas čekis 1,
 • 12 mėnesių, kai naudojamas čekis 2.

Kiekvienu atveju galite prašyti kompensuoti išlaidas ne ilgiau kaip dar 30 dienų po įgyvendinimo laikotarpio.

Prašymą kompensacijai gauti gali teikti visos Lietuvos MVĮ, atitinkančios joms taikomą apibrėžimą (Europos Komisijos gairės dėl MVĮ statusą atitinkančių subjektų), ir įregistruotos Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) tvarkomame Mokesčių mokėtojų registre, nepriklausomai nuo to, ar konkretus subjektas yra PVM mokėtojas, ar ne.

 • Jei esate PVM mokėtojas, pildydami prašymą kompensacijai gauti turite nurodyti savo PVM mokėtojo kodą, pvz., LT012345678910 (Lietuvos šalies kodas LT ir 12 skaičių/simbolių).
 • Jei nesate PVM mokėtojas, tačiau esate juridinis asmuo, atitinkantis MVĮ apibrėžimą, pildant prašymą kompensacijai gauti nurodykite šalies kodą „LT“, tada juridinio asmens kodą (9 skaitmenys) ir „XXX“, pvz., jūsų juridinio asmens kodas 123456789, prašyme kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456789XXX.
 • Jei nesate PVM mokėtojas ir nesate juridinis asmuo, tačiau turite individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar ūkininko pažymėjimą, pildant prašymą kompensacijai gauti būtina laikytis PVM kodo struktūros (šalies kodas ir 12 skaičių/simbolių):
  • jei jūsų turimas dokumento numeris sudarytas tik iš skaičių/simbolių ir jame nėra šalies kodo LT, būtina jį nurodyti: pvz., jūsų dokumento numeris 012345678910, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT012345678910;
  • jei jūsų turimame dokumento numeryje yra šalies kodas LT, tačiau jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, kodą sudarykite trūkstamus skaičius užpildydami ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris LT123456, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX;
  • jei jūsų turimo dokumento numeryje nėra šalies kodo LT ir jį sudaro mažiau nei 12 skaičių/simbolių, būtina nurodyti šalies kodą, o trūkstamus skaičius užpildyti ženklu „X“: pvz., jūsų dokumento numeris 123456, paraiškoje kompensacijai gauti reikia nurodyti LT123456XXXXXX.
 • Pildant prašymą kompensacijai gauti, būtina pateikti vieno iš mokesčio mokėtojo statusą patvirtinančių dokumentų kopiją:
  • PVM mokėtojo pažymėjimą,
  • Išrašą iš Juridinių asmenų registro,
  • Verslo liudijimą,
  • Individualios veiklos pažymą,
  • Ūkininko pažymėjimą.
 • Taip pat Banko pažymą apie MVĮ turimą sąskaitą, į kurias bus pervesta kompensavimo suma, pateikus prašymą kompensacijai išmokėti ir patirtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus.

 

Intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo („IP Scan“) paslaugą atlieka IP Scan ekspertai, kurių sąrašą galite rasti čia: https://vpb.lrv.lt/uploads/vpb/documents/files/VPB-patvirtinti-ekspertai_2022.pdf.

IP Scan paslaugos teikimo tvarką galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5190ea2049d711eb8d9fe110e148c770/asr.

Lietuvai nustatyta didžiausia suma už IP Scan paslaugą – 700 EUR, todėl Lietuvos MVĮ gali susigrąžinti daugiausiai 630 EUR (90 proc.).

Tai yra, jeigu už IP Scan paslaugą yra sumokama daugiau nei 700 EUR, maksimali grąžinama suma būtų 630 EUR. Jei už IP Scan paslaugą sumokama mažiau nei 700 EUR, kompensuojama 90 proc. suma apskaičiuojama nuo sumokėtos sumos (pvz., už IP Scan paslaugą sumokama 600 EUR – grąžinama bus 540 EUR).

Daugiau informacijos galite rasti čia: https://euipo.europa.eu/.../List_of_NIPOs_IP_Scan_lt.pdf.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-09