Išlaidų intelektinės nuosavybės objektų apsaugai kompensavimas

Europos Komisija (EK) ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT) 2021 m. įgyvendina pilotinį projektą, skirtą suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Maksimali vienos MVĮ už toliau nurodytas paslaugas galima gauti kompensacijos suma - 1 500 eurų.

Projektą sudaro MVĮ išlaidų 2 paslaugoms kompensavimas:

1 paslauga: 75 proc. intelektinės nuosavybės išankstinio įvertinimo (IP Scan) paslaugos mokesčio kompensavimas. Paslaugą Lietuvoje numatoma teikti nuo 2021 m. kovo mėn. Maksimali galima kompensacijos suma – 525 Eur.

Paslaugą teiks VPB patvirtinti nepriklausomi ekspertai (advokatai ir patentiniai patikėtiniai).

2 paslauga: 50 proc. prekių ženklų registracijos ir (arba) dizaino paraiškos padavimo mokesčio kompensavimas, šiuos objektus registruojant nacionaliniu, regioniniu ar ES keliu (paraiškas paduodant ir mokesčius sumokant atitinkamai intelektinės nuosavybės tarnybai – VPB ar ESINT).

Kompensuojami mokesčiai (skliausteliuose paryškinta 50 proc. dalis):

Nacionaliniai mokesčiai Lietuvoje: 

 • Prekių ženklo registracijos mokestis – 180 Eur (90 Eur); (kompensacija galima tik baziniam registracijos mokesčiui, apimančiam 1 prekių ar paslaugų klasę ir nėra taikoma mokesčiui už papildomas prekių ar paslaugų klases);
 • Dizaino paraiškos padavimo mokestis – 69 Eur (34,50 Eur); (kompensacija galima tik baziniam paraiškos padavimo mokesčiui ir nėra taikoma registracijos mokesčiui).

ES mokesčiai:

 • ES prekių ženklo elektroninė paraiška 850 Eur (425 Eur); (kompensacija galima tik baziniam registracijos mokesčiui, apimančiam 1 prekių ar paslaugų klasę ir nėra taikoma mokesčiui už papildomas prekių ar paslaugų klases);
 • Bendrijos dizaino registracija 350 Eur (175 Eur).

Visa informacija apie projektą bei dalyvavimo jame sąlygos – čia.

Projekto etapai:

Svarbiausi dalyvavimo projekte principai:

 • Prašymą kompensacijai gauti galite pateikti per šiuos 5 laikotarpius:
  • 2021 m. sausio mėn. 11-31 d.,
  • 2021 m. kovo mėn. 1-31 d.,
  • 2021 m. gegužės mėn. 1-31 d.,
  • 2021 m. liepos mėn. 1-31 d.,
  • 2021 m. rugsėjo mėn. 1-31 d.
 • Sprendimas dėl kompensavimo suteikimo bus priimamas vadovaujantis „pirmo atėjusio principu“. Numatytas laikotarpis prašymų priėmimui gali baigtis ir anksčiau, nei nurodyta laikotarpio pabaigos data, jeigu baigiasi projektui skirtas biudžetas. Tad svarbu prašymus bet kuriuo iš šių laikotarpių pateikti kaip įmanoma anksčiau.
 • Kompensavimas galimas tik toms paslaugoms, kurios bus suteiktos po to, kai ESINT priims sprendimą skirti MVĮ kompensavimą pagal pateiktą prašymą dėl pasinaudojimo 1 ir (arba) 2 paslaugomis. Kitaip tariant, MVĮ, norinti gauti kompensaciją už 1 ir (arba) 2 paslaugas, visų pirma turi per vieną iš pirmiau nurodytų laikotarpių pateikti prašymą kompensacijai gauti ir, gavusi sprendimą, kad bus skirta kompensacija, per 30 dienų projekto aprašyme nustatytą laiką įgyvendinti 1 ir (arba) 2 paslaugos veiksmus.
 • Prašymą kompensacijai gauti dėl 1 ir (arba) 2 paslaugų ESINT turi pateikti pati MVĮ. Gavus ESINT sprendimą dėl kompensacijos suteikimo, 2 paslaugą (pateikti paraišką prekių ženklui ir (arba) dizainui registruoti) gali įgyvendinti pati MVĮ arba jos pavedimu (įgaliojimo pagrindu) bet kuris MVĮ pasirinktas atstovas. 1 paslaugos suteikimui MVĮ galės pasirinkti ekspertą iš VPB patvirtinto IP Scan paslaugos ekspertų sąrašo. Įrodymus apie pasinaudojimą 1 ir (arba) 2 paslauga bei patirtas kompensuojamas išlaidas ESINT turės pateikti pati MVĮ.
 • Viena MVĮ 1 ir (arba) 2 paslaugomis galės pasinaudoti tik vieną kartą (prašymus dėl 1 ir 2 paslaugos išlaidų kompensavimo galima teikti ir atskirai, per skirtingus pirmiau paminėtus 5 kvietimus). Tačiau 2 paslaugos atveju svarbu iš anksto apgalvoti, kokius objektus (prekių ženklus ir (arba) dizainą) norėsite apsaugoti ir koks apsaugos kelias jums reikalingas (nacionalinis ar ES). Todėl visus šiuos objektus nurodykite viename prašyme 2 paslaugos kompensacijai gauti.
 • Gavus sprendimą dėl būsimos kompensacijos – pateikite paraišką prekių ženklui ar dizainui registruoti – įsitikinkite, kad šiuos veiksmus atliksite per projekto nustatytą 30 d. laikotarpį, priešingu atveju patvirtinimas kompensacijai nebegalios.
 • Pasinaudoję 1 ir (arba) 2 paslauga, pateikite ESINT įrodymus apie faktiškai patirtas kompensuojamas išlaidas ir apskaičiuota kompensacija bus pervesta tiesiogiai į jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Išsami informacija apie projektą ESINT svetainėje: https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/grants-sme-fund#step_1.

Kilus klausimams, galite kreiptis el. paštu:
ESINT – smefund@euipo.europa.eu;
VPB – mviprojektas@vpb.gov.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-14